Nieuws

 

Al enkele jaren is het Stadsstrand / Landjepik een succes in het centrum van Veenendaal. Behoud van dit succesvolle Stadsstrand was de insteek van het onderzoek dat in de afgelopen periode is uitgevoerd.

Inmiddels is gekozen voor het stadspaviljoen gepresenteerd door MIES architecten. Ook voor het strand is een definitieve inrichting gemaakt, waarbij gras, strand en spelen terugkomen. Het college stelt de raad voor om een bedrag van 350.000 euro beschikbaar te stellen. De raad zal deze vraag meenemen in de besluitvorming over de begroting. Pas na dit besluit wordt duidelijk of het strand op deze wijze wordt aangepast. In februari 2018 stelde de gemeenteraad de kaders voor de definitieve invulling vast. Nu is door een hiervoor ingerichte klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van omwonenden, ondernemers, Stichting Winkelstad, initiatiefnemers Landjepik en organisatoren van evenementen gekozen voor een plan waarin het strand grotendeels behouden wordt. Het is gelukt om een gedragen ontwerp te realiseren dat (grotendeels) aansluit bij de verschillende belangen en wensen vanuit deze groep.

Inrichting strand: Er blijft sprake van een bijzonder gebied in het centrum. Het strand blijft (in gewijzigde vorm) behouden en biedt volop mogelijkheden om te recreëren of een kleinschalig evenement bij te wonen. Ook voor kinderen zijn diverse speelvoorzieningen opgenomen. Een deel van de inrichting is flexibel zodat er genoeg ruimte overblijft voor de organisatie van grotere evenementen. In het ontwerp is veel ruimte voor groen. Op deze wijze is een balans gevonden tussen een gezellig gebied voor de momenten dat er geen evenementen worden gehouden en ook genoeg ruimte om ze wel te kunnen organiseren.

Landjepik stopt: Landjepik heeft de afgelopen jaren veel activiteiten en kleinschalige evenementen georganiseerd. Landjepik, in de persoon van Sanne Heymann, heeft veel werk verzet om met name de kleinschalige activiteiten op het strand mogelijk te maken. Nu heeft Landjepik aangegeven aan het einde van dit seizoen te stoppen. Op het vernieuwde Stadsstrand is straks nog genoeg ruimte om activiteiten en evenementen te blijven organiseren. Vanuit de gemeente wordt dit ondersteund. Nieuwe initiatieven zijn, naast de andere bestaande evenementen, dan ook welkom. Ook blijft het strand een rustplek in het centrum waar vrijblijvend gebruik van kan worden gemaakt.

Veenendalers ondervinden momenteel veel last van omleidingsroutes. Op maar liefst vijf plaatsen ligt de gehele straat of het fietspad eruit. Totaal zal de gemeente tussen de acht en tien miljoen euro aan facturen voor deze wegwerkzaamheden binnenkrijgen.

Het is niet alleen de belangrijke verkeersader de Kerkewijk die er momenteel tussen Eikenlaan en Kanaalweg uit ligt, nee ook in de Dijkstraat is de aannemer nog volop aan het werk om een gemengd rioolstelsel aan te leggen en de straat van een nieuwe inrichting te voorzien. Eind dit jaar gaat de aannemer de Dijkstraat opleveren. Toen de aannemer vorige week de werkzaamheden aan de Kerkewijk startte was een omleidingsroute aangegeven. Toch reden velen verkeerd. Auto's reden op fietspaden en over eenrichtingsverkeer wegen. SLUIPROUTE Frank Bartelds, woordvoerder van de gemeente Veenendaal: ,,We hebben geconstateerd dat automobilisten de fietsbrug Kastanjelaan/Trommelaar regelmatig gebruiken als sluiproute. Dat is oneigenlijk gebruik en daarmee strafbaar. Zowel de politie als onze boa's zijn hierover ingelicht.

HARD NODIG De Kerkewijk was volgens Bartelds aan een onderhoudsbeurt toe. ,,De Kerkewijk is 15 jaar geleden voor het laatst gerenoveerd. De verharding was van slechte kwaliteit. We leggen nu ook een hemelwaterriool onder de weg aan om wateroverlast te voorkomen." De werkzaamheden gebeuren in fases en zullen tot eind 2020 gaan duren.

WOLWEG De parkeerplaats tussen het gemeentehuis en het Schrijverspark wordt opgeheven. Door de Wolweg tijdelijk hierheen te verleggen wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om verkeershinder te voorkomen. Bartelds: ,,We gaan de Wolweg nu definitief inrichten. In november zal het zes ton kostende project afgerond worden. Om vernieling van de nieuwe straat te voorkomen zal, voor het bouwverkeer tijdens de afronding van Brouwerspoort, een aparte toegangsweg aan de zijde van de Raadhuisstraat worden gecreëerd.

VERTRAAGD De werkzaamheden aan de Zandstraat zijn door omstandigheden vertraagd. Hierdoor vallen deze nu tegelijkertijd en stonden niet genoteerd in het overzicht van werkzaamheden hetwelk de gemeente elk jaar maakt. Bartelds: ,,In dat gedeelte van de Zandstraat zullen de fietsers meer centraal gesteld gaan worden. We leggen gelijk een extra hemelwaterriool aan. We verwachten dat de Zandstraat in november gereed is.

FIETSPADEN Het fietspad langs de oostzijde van de Rondweg-West wordt vanaf het Rembrandtpark tot aan de Grote Beer in twee fases verdubbeld. Bartelds: ,,Het doel van deze werkzaamheden is om een veilige doorgaande fietsroute te creëren zonder de Rondweg-West over behoeven te steken. Over het fietspad aan de sportpark zijde is nog geen besluit genomen." Voor dit negen ton kostende project krijgt Veenendaal bijna drie ton subsidie.

NIEUW PROJECT In 2019 gaat de gemeente starten met de renovatie van de Industrielaan. Wederom een belangrijke verkeersader die zeker in het begin voor de naastgelegen wijken voor overlast zal gaan zorgen. Na enkele dagen treed gewenning op en neemt overlast af.

Zes grote zorgwerkgevers, een werkgeversvereniging, Leren en Werken regio FoodValley, een opleider en het WerkgeversServicepunt tekenden op 3 september jl. een samenwerkingsovereenkomst om de kansen op werk voor werkzoekenden als verzorgende IG te vergroten. Het resultaat is een verkort leertraject mét baangarantie. Uniek aan deze opleiding en samenwerking is de participatie van zes werkgevers vanaf de start. Een groep van 24 studenten met diverse achtergronden starten vandaag met de mbo-opleiding voor Verzorgende IG niveau 3. Kandidaten die al enige tijd zonder werk thuis zitten kunnen na deze opleiding aan de slag in de zorg. Omgekeerde wereld Bas van der Vliet, regiomanager UWV Werkbedrijf en bestuurslid Leren en Werken regio FoodValley, onderstreept het belang van een dergelijke samenwerking: ‘De zorg- en welzijnssector heeft te maken met een oplopend personeelstekort. De werkervaring en de opleiding van de groep werkzoekenden sluiten vaak niet aan. Dat terwijl er genoeg werkzoekenden zijn die gemotiveerd zijn om te leren. Deze opleiding biedt hen de kans om leren en werken te combineren. Geweldig dat er zoveel werkgevers in deze opleiding participeren. Zo kunnen zelfs de kandidaten hun toekomstige werkgever kiezen, in plaats van andersom, dus eigenlijk de omgekeerde wereld.’’ Maatwerk Het Dulon College ontwikkelde in samenwerking met opleider UPGRADE deze versnelde opleiding. Gericht op mensen die al werk- en levenservaring hebben. Over anderhalf jaar kunnen de studenten een landelijk erkend mbo-diploma niveau 3 in ontvangst nemen. In mei maakten ze al met elkaar en met de docenten kennis tijdens de introductiebijeenkomst en nu dus echt aan de slag met de opleiding. WerkgeversServicepunt regio FoodValley WerkgeversServicepunt ondersteunt werkgevers die personeel zoeken of vragen hebben over de arbeidsmarkt en de bijbehorende wet- en regelgeving. We helpen deze werkgevers snel en deskundig met precies dié informatie en begeleiding die ze nodig hebben. Als publieke organisatie inspireren wij bovendien werkgevers in de regio tot sociaal ondernemen. Zo versterken we de regionale arbeidsmarkt en economie.

VeenendaalseKrant.nl

Geen feed gevonden

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.