Nieuws

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad van Veenendaal om uitstel gevraagd van de behandeling van de programmabegroting 2019-2022. Het college heeft deze tijd nodig om een weloverwogen voorstel te kunnen voorbereiden over dit belangrijke financiële document. Behandeling in de gemeenteraad staat in plaats van 18 oktober nu gepland op 8 november.

Meer tijd: Het opstellen van de programmabegroting vraagt om een zorgvuldig afwegingsproces. Een aantal omstandigheden maakt dat het college meer tijd nodig heeft om dit zorgvuldig te kunnen doen. Eerder was al bekend dat Veenendaal, net als vele andere gemeenten, te maken heeft met een forse overschrijding van het jeugdbudget. De verwachting is dat deze overschrijding niet eenmalig zal zijn en zich in de komende jaren doorzet als er geen maatregelen worden genomen. Ook op andere onderdelen binnen het sociaal domein, zoals de uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning, worden de komende jaren structurele financiële tekorten verwacht.

Onderzoek: In verband met deze ontwikkelingen zijn enkele opties onderzocht voor het op zo kort mogelijke termijn terugdringen van de kosten van het sociaal domein. Het college wil de resultaten uit het onderzoek, die pas recent aan het college zijn gepresenteerd, bij de begrotingsbespreking betrekken. De eerder vastgestelde overdrachtsdatum komt te snel om tot een zorgvuldig besluit te kunnen komen. De activiteiten binnen het sociaal domein zijn van groot maatschappelijk belang en dat vergt een grondige inhoudelijke en financiële afweging.

Zorgvuldigheid:  Wethouder Marco Verloop: “Wij hebben als college de gemeenteraad gevraagd om uitstel. Op die manier kunnen wij een weloverwogen afweging maken van alle beleidsvoornemens en financiële ontwikkelingen en de impact daarvan op onze gemeentelijke financiën om tot een voorstel te komen. Zorgvuldigheid gaat wat ons betreft voor snelheid. Zoals gebruikelijk bij de behandeling van de programmabegroting, volgt er nog een moment waarop inwoners en instellingen kunnen inspreken

Vanaf 18 september start de gemeente Veenendaal als proef een wekelijks sollicitatiespreekuur. Iedereen die extra hulp wil bij sollicitaties kan op dinsdagen, van 09.30 uur tot 11.30 uur, op het gemeentehuis terecht voor gratis advies van een sollicitatiecoach. De coach helpt bij het opstellen van een helder cv of sollicitatiebrief. Maar geeft ook tips voor het voeren van sollicitatiegesprekken. De proef duurt tot het einde van dit jaar. Daarna wordt bekeken of het spreekuur wordt voortgezet. Ook inwoners van Rhenen en Renswoude kunnen gebruik maken van deze service. Vooraf inschrijven is niet nodig. Aanmelden kan bij de balie.

Persoonlijke aanpak De economie trekt aan. In en rondom Veenendaal zijn meer banen beschikbaar. Dat biedt mogelijkheden voor inwoners om in hun eigen woonomgeving werk te vinden. Een mooie ontwikkeling. Maar Veens en VluchtelingenWerk gaven bij de gemeente aan dat er mensen zijn die solliciteren moeilijk vinden. Dan lukt het net niet de gewilde baan te krijgen. Denk aan jongeren die net van school komen of mensen die enkele jaren geleden zijn gestopt met werken, bijvoorbeeld om voor de kinderen te zorgen, en weer aan het werk willen. Via het internet zijn veel tips en voorbeelden te vinden. Maar juist door persoonlijke aandacht en begeleiding kan net het verschil worden gemaakt. Daarom is voor deze aanpak gekozen.

Meedoen Een van de doelstelling van de gemeente Veenendaal is zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving. Werk is een manier om hier invulling aan te geven. Het maakt zelfstandig, geeft eigenwaarde en zorgt voor sociale contacten. Wethouder Dylan Lochtenberg: “Ik ben erg enthousiast over dit initiatief dat we door signalen uit onze samenleving zijn gestart. Op een laagdrempelige en toegankelijke manier helpen we mensen die graag willen werken vooruit en vergroten we hun kansen op een betaalde baan.” Aan de slag In het gemeentehuis is een trainingscentrum met computers. Deelnemers kunnen met de sollicitatiecoach in gesprek. Maar als een cv, brief of portfolio op een USB-stick wordt meegenomen kan men ook direct aan de slag. Als blijkt dat meer hulp nodig is kan een individuele afspraak worden gemaakt.

Het college van Veenendaal verandert per 1 januari 2019 het reglement burgerlijke stand. Daarmee worden de mogelijkheden om te trouwen in Veenendaal verder verruimt.

Zo wordt het mogelijk eenvoudig te trouwen, een trouwambtenaar uit een andere gemeente de ceremonie te laten voltrekken en worden de starttijden voor de plechtigheden flexibel. In 2017 werden er in de gemeente Veenendaal 136 huwelijken gesloten. Daarvan waren er 74 betaald en 62 kosteloos. Ook werden nog eens 47 partnerregistraties afgehandeld waarvan 36 gratis.

Huwelijk zonder ceremonie De afgelopen jaren neemt de interesse voor kosteloze huwelijken en partnerregistraties toe. Dit heeft in Veenendaal een wachttijd van circa zes maanden tot gevolg. De behoefte om betrekkelijk eenvoudig en snel te trouwen neemt toe. Om die reden heeft het college besloten een eenvoudige huwelijksvoltrekking toe te voegen aan de huidige trouwmogelijkheden. Dit is een plechtigheid zonder ceremonie die, in tegenstelling tot de kosteloze huwelijken, wel door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) wordt geleid. Aan eenvoudig trouwen zijn lagere legeskosten verbonden. De hoogte daarvan wordt later dit jaar bepaald.

Keuze trouwambtenaar De keuze voor de trouwambtenaar wordt vanaf het nieuwe jaar verder uitgebreid. Het bruidspaar mag naast een BABS uit Veenendaal, ook een BABS uit een andere gemeente de huwelijksvoltrekking laten leiden. Dit moet dan wel een trouwambtenaar zijn die in een andere gemeente daartoe aangesteld is. Een andere wijziging is de tijden waarop huwelijken mogelijk zijn. Op dit moment start de ceremonie op het hele uur. Vanaf het nieuwe jaar is het startmoment flexibel, waardoor beter aangesloten kan worden bij de dagplanning van het bruidspaar. Het college maakt het ook mogelijk dat via de gemeente getuigen geleverd worden. Luisteren Het college heeft geluisterd naar de behoeften vanuit de samenleving als het gaat om het trouwen. Deze behoefte is de afgelopen tijd sterk in ontwikkeling. Door flexibele, eigentijdse en uitvoerbare regels wil Veenendaal inwoners en mensen die graag in de gemeente een huwelijk of geregistreerd partnerschap willen aangaan, optimaal bedienen. Met dit besluit wordt hieraan uitvoering gegeven. De nieuwe trouwregels treden per 1 januari 2019 in werking. De wijzigingen van de leges worden meegenomen in de aanpassing van de legesverordening aan het einde van het jaar.

VeenendaalseKrant.nl

Geen feed gevonden

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.