Nieuws

Uit Scherpenzeel
 

Ruim honderd mensen hebben vorige week in Scherpenzeel meegedaan aan de gemeentelijke fittest.

Deze test was bedoeld voor de inwoners tussen de zestig en zeventig jaar.

De deelnemers doorliepen diverse onderdelen onder begeleiding van de sportarts, bewegingsconsulent en enkele vrijwilligers.

De ouderen moesten onder andere een wandeltest doorlopen en werden getest op hun knijpkracht, bloeddruk en schouderlenigheid.

Na afloop van de fittest kregen de deelnemers een toelichting en gerichte adviezen van de sportarts.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Scherpenzeel heeft besloten door te gaan met de bijeenkomsten voor ouders van bijzondere kinderen.

In oktober vorig jaar hield het Centrum de Week van de Opvoeding.

Tijdens deze week was één van de activiteiten een bijeenkomst voor de ouders van bijzondere kinderen.

Deze ouders waren zo positief over deze bijeenkomst dat er is besloten om dit jaar vier avonden te houden. 

De groep wil hiervoor ook andere ouders uitnodigen om ervaringen uit te wisselen.

Het Scherpenzeelse college van burgemeester en wethouders heeft zijn werkzaamheden weer voortgezet. 

Het werk heeft een periode stilgelegen vanwege het opstappen van wethouder Evert van de Glind.

Het college heeft onderzocht of ze nog wel bestuurlijke bevoegdheden heeft, nu het college uit de burgemeester en één wethouder bestaat.

Op grond van de Gemeentewet moet het college van B&W uit minimaal twee wethouders bestaan.

Is dat niet het geval dan moet de burgemeester de taken in het college overnemen.

Het gevolg daarvan is dat Ben Visser nu ook formele besluiten neemt.

Overgebleven wethouder Henk Vreeswijk blijft in zijn ambt als wethouder en gaat samen met de burgemeester uitvoering geven aan het coalitieprogramma.

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.