Nieuws

Uit Scherpenzeel
 

Scherpenzeel, 27 maart 2014 –  Bij een vleesverwerkend bedrijf in de gemeente Scherpenzeel is een onderzoek gaande naar eventuele besmettingen van werknemers met TBC (Tuberculose). Het onderzoek vindt op dit moment plaats. In april zijn de onderzoeksresultaten bekend.

Geen gevaar voor de volksgezondheid
De GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) heeft aangegeven dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Alleen mensen die nauw contact hebben gehad met de besmettelijke medewerker lopen kans op TBC. De GGD Gelderland-Midden heeft deze mensen ‘in beeld’ en onderzoekt hen. TBC kan alleen worden overgebracht door hoesten. TBC is overigens goed te behandelen met medicatie.
Als iemand besmet is met de bacterie en niet behandeld wordt met medicatie, bestaat er een kans van 10% om daadwerkelijk ziek te worden. Tijdens de eerste onderzoeken is één persoon met TBC gevonden die inmiddels behandeld wordt; er zijn geen besmettelijke mensen gevonden. Ook is geconstateerd dat enkele mensen besmet zijn (d.w.z. de mensen zijn niet ziek en kunnen andere mensen niet besmetten). Deze mensen worden preventief behandeld om te voorkomen dat ze TBC ontwikkelen.

Bron- en contactonderzoek
Als er bij een persoon TBC wordt geconstateerd, gaat de GGD in dergelijke situaties altijd op zoek naar degene die de patiënt heeft besmet en naar personen die op hun beurt weer door deze patiënt zijn besmet. In dit zogenoemde bron- en contactonderzoek inventariseert de GGD met welke mensen de patiënt nauwe contacten heeft gehad. Dit zijn vaak directe collega’s, familie en vrienden. Er wordt dan onderzocht of zij ook besmet zijn met de tuberculosebacterie, door middel van een huidtest en een longfoto; als de huidtest een positieve uitslag heeft, volgt een bloedtest.

In 2012 en 2013 waren er bij hetzelfde bedrijf ook 2 TBC patiënten. Het bron- en contactonderzoek rond beide patiënten is afgerond. Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat de derde patiënt los staat van patiënt 1 en 2. Inmiddels is in het contactonderzoek rondom patiënt 3 een vierde patiënt gevonden. Deze persoon, die niet besmettelijk is, wordt door de GGD behandeld. De overige onderzoeksresultaten zijn in april bekend.

Informatie
Eventuele medische vragen kunnen worden gesteld via het e-mailadres tbc@vggm.nl. Meer informatie over TBC is te vinden op www.vggm.nl/tuberculose

Afgelopen maandag zijn de werkzaamheden bij de rotonde op het kruispunt Marktstraat/Breelaan/Renes van start gegaan. Door deze werkzaamheden zal de Marktstraat tussen de Voorposten en de Dreef afgesloten zijn voor het autoverkeer.

Doordat deze werkzaamheden voor de nodige verkeersoverlast in het dorp zal gaan zorgen is er een uitgebreide omleidingsroute ingesteld, welke wordt aangegeven met borden.

De werkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer twee weken in beslag gaan nemen.

In kulturhus de Breehoek werd maandagavond, in een speciale raadsvergadering, stilgestaan bij het vertrek van de oud raadsleden, dit naar aanleiding van de verkiezingsuitslag afgelopen woensdag 19 maart. De raadsleden die afscheid namen zijn: Dhr. v.d. Fliert van GemeenteBelangen, Dhr. van Ginkel CDA, Dhr. v.d. Heide VVD en Dhr. v.d. Weert Democraten Scherpenzeel.

De raad was dankbaar dat de Heer v.d. Weert deze avond aanwezig was, ondanks zijn vervroegde terugtreden uit de raad door ziekte of zoals de Heer v.d. Weert het zelf verwoorde "op het randje te hebben gelopen". Ook burgemeester Visser sprak zijn dankwoord uit richting alle vertrekkende raadsleden, een opmerkelijk moment was wel toen burgemeester Visser de heer v.d. Heide bedankte voor zijn pittige maar oprechte mail in de eerste weken van zijn aantreden, zo was er voor een ieder wel een opmerkelijk verhaal waaruit bleek dat de afgelopen 3 jaar rumoerig waren begonnen, maar uiteindelijk toch een raad voortbracht waar men respect voor elkaars standpunten had. De opkomst was in ieder geval erg hoog zo bleek aan het begin, stoelen moesten worden bijgezet om de aanwezigen een plekje te bieden.

 

 

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.