Nieuws

Uit Scherpenzeel
 

Nu de vakanties (bijna) ten einde zijn en het normale leven weer gaat beginnen, start ook weer het nieuwe seizoen bij Scouting Scherpenzeel.

Scouting is de grootste jeugd- en jongerenvereniging in Nederland. Zij stelt zich tot doel ‘een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid.’ Hiervoor zijn elke zaterdag ongeveer 32 vrijwilligers actief als leiding van de verschillende speltakken (van Vallei- en Willaergroep). Zij organiseren met veel enthousiasme, leerzame en uitdagende activiteiten voor kinderen. En dat doen ze goed, want bij de meeste speltakken is een wachtlijst!

Helaas heeft een aantal van onze vrijwilligers aangeven binnenkort te willen gaan stoppen als leiding en er zijn meerdere vrijwilligers die, door hun werk, (buitenlandse) stages en studie, niet elke zaterdag aanwezig kunnen zijn. Daardoor dreigt er een tekort aan leiding te ontstaan. Een tekort dat op reguliere wijze, dus via doorstroom vanuit de oudste speltakken, niet helemaal opgevangen kan worden.

Scouting Scherpenzeel is daarom op zoek naar enthousiaste leiding. Niet alleen om de opkomsten wekelijks door te kunnen laten gaan, maar ook om de wachtlijsten zo klein mogelijk te houden. We gunnen immers ieder kind dat graag bij Scouting wil een plekje! Ervaring is absoluut niet noodzakelijk, enthousiasme des te meer. Scouting Nederland zorgt voor de diverse trainingen en cursussen die bij bepaalde (beroeps)opleidingen zelfs vrijstellingen op kunnen leveren. Uiteraard mag er eerst een periode meegekeken worden. Graag zien wij belangstellenden tegemoet. Zij kunnen een mail sturen naar: secretaris@valleigroep.nl (Om, na de meekijkperiode, leiding te kunnen worden, moet te zijner tijd een VOG worden aangevraagd. Hieraan zijn voor de vrijwilligers geen kosten verbonden.)

De gemeente Scherpenzeel is voornemens binnenkort te starten met de uitvoering van het speelruimtebeleid. De gemeenteraad heeft in december 2015 bepaald dat de speelplaatsen aan de Biezenkamp, Eikenlaan (bij het sportpark), Koepellaan, Geerhoek en de Dorperhoek aangepakt moeten worden. Hiervoor is inmiddels een uitvoeringsplan gemaakt en de uitvoerende aannemer is bekend. Wij willen de werkzaamheden direct na de zomervakantie gaan uitvoeren. De aannemer dient voor 1 oktober 2016 de werkzaamheden naar tevredenheid te hebben opgeleverd en dient de werkzaamheden in één keer uit te voeren, zodat de speelplaatsen zo snel mogelijk (binnen drie weken) gebruiksklaar zijn.

Zandondergronden (kattenuitwerpselen)
Vanwege loslopende katten hebben we op sommige speellocaties problemen met katten die hun behoefte doen in de zandondergrond van de speeltuinen. Dit is onhygiënisch. Wij adviseren ouders en/of verzorgers kinderen erop te wijzen zoveel mogelijk handen te wassen nadat men in aanraking is geweest met zand uit de zandbak of speelplaats.

Maatregelen
Vanwege de overlast van kattenuitwerpselen wil de gemeente Scherpenzeel de zandondergronden gaan vervangen voor andere materialen zodat het onaantrekkelijk wordt voor katten. We starten dit jaar met de eerste omvorming van de ondergronden, te beginnen bij de Biezenkamp

De bezwarencommissie Scherpenzeel - Woudenberg houdt op maandag 1 augustus 2016 om 20:00 uur een openbare zitting in het Kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59 te Scherpenzeel.
Aan de orde is: Bezwaarschrift van Press Sure -namens de heer W. Hollander- tegen het besluit namens het college van 31-03-2016 inzake de Wet hergebruik overheidsinformatie

 

 

Social Media

Sample avatar 

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.

Inloggen.