Nieuws

Uit Scherpenzeel
 

Op donderdag 1 december hebben de gemeente Scherpenzeel, woningcorporatie Woonstede en Huurdersbond Ede e.o. hun handtekening gezet onder de nieuwe prestatieafspraken. Met deze ondertekening onderschrijven alle partijen hun bereidheid om de gemaakte afspraken over volkshuisvesting ook  in 2017 na te komen. Wethouder Margo van de Fliert omschreef het traject als volgt: “Het  is een heel proces geweest, maar we hebben wel een gezamenlijk doel: het realiseren van kwalitatief goede en betaalbare  sociale huurwoningen waarin mensen met plezier kunnen wonen.”

Woningbouw
De afspraken hebben betrekking op: de betaalbaarheid en beschikbaarheid  van sociale huurwoningen, nieuwbouw en de kwaliteit van de woningen en leefbaarheid in buurten en wijken. Met betrekking tot woningbouw zijn concrete afspraken gemaakt over aantallen en type te bouwen sociale huurwoningen en de periode waarin deze moeten worden gerealiseerd. Thema’s die daarbij onder andere aan de orde komen zijn duurzaamheid en passende huisvesting voor ouderen en zorgbehoevenden.

Met deze afspraken wordt uitvoering gegeven aan de Woningwet 2015 en de Woonvisie Scherpenzeel 2013 – 2020.  

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije Bangma,  m.bangma@scherpenzeel.nl doorkiesnummer (033) 457 33 67 of mobiel: 06 13 23 52 06. Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag.


 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.