Nieuws

Uit Scherpenzeel
 

Inwoners van Scherpenzeel krijgen als eerste de unieke kans om mee te denken en te praten over de toekomst van ons mooie dorp. We wonen in een prachtige landelijke groene omgeving. Scherpenzeel heeft veel voorzieningen zoals Kulturhus de Breehoek, sportvelden, het zwembad en een uitgebreid winkelaanbod. Inwoners helpen elkaar waar het kan, zijn  sterk verbonden. Ondernemers zijn creatief en volop actief. Hoe gaat dit in de toekomst?

Burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld licht dit als volgt toe: “De wereld om ons heen verandert voortdurend en daarom moeten we er regelmatig bij stilstaan wat dit voor ons dorp betekent. Welke voorzieningen vinden we het belangrijkste. Waar gaat de gemeente de beschikbare menskracht en financiën aan besteden. Daarover willen we graag met u in gesprek. Komt u ook?”

Twee bijeenkomsten voor inwoners
Om  inwoners de gelegenheid te geven volop mee te doen zijn er twee boeiende bijeenkomsten georganiseerd. De eerste vindt plaats in Kulturhus de Breehoek, op  donderdag 11 oktober van 20.00 tot 22.00 uur. De tweede op donderdag 18 oktober van 16.30 tot  18.30 uur in Grand Café Kromme Hoek.  Het is fijn als inwoners zich aanmelden via secretariaat@scherpenzeel.nl Maar vrij inlopen is ook prima.

Wat mogen inwoners van de avond verwachten? Op dit moment is de gemeente bezig met een ‘foto van Scherpenzeel’, die inzicht geeft in alle feiten, trends en ontwikkelingen. Dus hoe staan we er financieel voor, wat gebeurt er met de samenstelling van onze bevolking, past het aanbod van woningen daar goed bij, hoe gaat het economisch? Dat soort feiten. Delen van deze foto willen wij met u bespreken. En ook horen waar u trots op bent in Scherpenzeel, wat er zo moet blijven en wat moet veranderen. Het wordt een interessante en inspirerende avond!

Iedereen komt aan zet in oktober, In eerste instantie zijn de bewoners aan de beurt, daarna de ondernemers, jongeren en alle instellingen en verenigingen. Zij worden de komen tijd uitgenodigd. Zo krijgt iedereen de gelegenheid om mee te werken aan de visie. In oktober kunnen de inwoners ook een enquête invullen. Hierdoor wordt het beeld nog duidelijker over wat de inwoners belangrijk vinden voor Scherpenzeel.

Toekomstvisie Scherpenzeel 2030, In de Toekomstvisie Scherpenzeel 2030 wordt beschreven hoe een leefbaar en vitaal Scherpenzeel er de komende jaren tot 2030 uit ziet en welke samenhangende keuzes dit vraagt. De gemeenteraad vindt het belangrijk om deze visie te maken. Hiermee kunnen we met z’n allen richting en kleur geven aan de toekomst van ons dorp en de regio. Adviesbureau Berenschot zal namens de gemeenteraad de Toekomstvisie begeleiden en er voor zorgen dat in december de inhoud gereed is. 

 

Dinsdag 9 oktober wordt tijdens Digicafé XL een 3d printer gepresenteerd. Veel mensen hebben er weleens van gehoord maar nog nooit zo'n apparaat in levende lijve gezien. U krijgt nu de mogelijkheid!
Tijdens deze avond besteden de ambassadeurs van Seniorweb Scherpenzeel aandacht aan de werking van een 3d printer.  Er wordt gedemonstreerd wat je er allemaal mee kan en hoe je het kan toepassen. Maar voordat je iets gaat printen, moet je een ontwerp maken of downloaden. Hoe dat allemaal gaat komt ook aan bod. We maken gebruik van de 3d Printer van de Digitale Werkplaats Scherpenzeel. De aanschaf van de printer is mogelijk gemaakt door Krek.

Digicafé XL is op dinsdag 9 oktober van 19.30 – 21.00 uur in Kulturhus de Breehoek, Markstraat 59 in Scherpenzeel. De toegang is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De onroerendzaakbelasting (OZB) wordt niet verhoogd. “Een unieke situatie”, licht wethouder Henk Vreeswijk toe. “Ieder jaar verhogen we deze belasting in ieder geval met de verwachte inflatie. Dit keer is dat niet nodig, omdat er voldoende financiële ruimte is.” Daar tegenover staat wel een stijging van de rioolheffing van negen euro, zoals dat eerder al was afgesproken. Voor de afvalstoffenheffing wordt het systeem ingevoerd van betalen per lediging van de restafvalcontainer (diftar). Dit alles blijkt uit de eerste Programmabegroting 2019-2022 van deze coalitieperiode die het college van Burgemeester en Wethouders van Scherpenzeel heeft opgesteld.

Het college is blij dat het de ambities kan waarmaken. Er is voldoende geld beschikbaar om te blijven doen wat de gemeente deed. Zo blijft Scherpenzeel een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken. In de begroting staan ook veel nieuwe ontwikkelingen. Zo worden er 200 tot 250 nieuwe huizen gerealiseerd in de komende jaren. Gestart wordt met de herinrichting van de Eikenlaan. Er komt een goed system voor het melden van problemen buiten op straat of in de buurt. Ook het sociale karakter van het dorp wordt versterkt. De gemeente investeert extra in het Inlooppunt in het dorp. Dat is de plek om elkaar te ontmoeten en advies in te winnen.

In deze Programmabegroting staan alle ambities voor de komende vier jaar, inclusief de beschikbare financiële middelen. De programmabegroting heeft voor alle vier de jaren een positief saldo. Dit betekent dat de gemeente Scherpenzeel financieel gezond is!

Het college heeft de Programmabegroting 2019-2022 naar de Raad gestuurd. Op 1 november besluit de gemeenteraad hierover. Voorafgaand hieraan is er op 18 oktober de Opinieronde. U bent van harte welkom bij beide openbare vergaderingen.

 

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.