Nieuws

Uit Scherpenzeel
 

De Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Scherpenzeel vindt plaats op woensdag 4 januari 2017 in het Grand Café van Kulturhus De Breehoek. De receptie begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Om ongeveer 20.30 uur houdt burgemeester Visser zijn toespraak. Inwoners, organisaties, verenigingen en belangstellenden zijn van harte welkom om samen nieuwjaarswensen uit te wisselen.
In het zonnetje

Ook maakt de burgemeester op deze avond gebruik van de gelegenheid om een vereniging/stichting of andere organisatie in het zonnetje te zetten. Benieuwd wie dat dit jaar is? Kom dan zeker even langs!

Bron: gemeente Scherpenzeel

Op donderdag 1 december hebben de gemeente Scherpenzeel, woningcorporatie Woonstede en Huurdersbond Ede e.o. hun handtekening gezet onder de nieuwe prestatieafspraken. Met deze ondertekening onderschrijven alle partijen hun bereidheid om de gemaakte afspraken over volkshuisvesting ook  in 2017 na te komen. Wethouder Margo van de Fliert omschreef het traject als volgt: “Het  is een heel proces geweest, maar we hebben wel een gezamenlijk doel: het realiseren van kwalitatief goede en betaalbare  sociale huurwoningen waarin mensen met plezier kunnen wonen.”

Woningbouw
De afspraken hebben betrekking op: de betaalbaarheid en beschikbaarheid  van sociale huurwoningen, nieuwbouw en de kwaliteit van de woningen en leefbaarheid in buurten en wijken. Met betrekking tot woningbouw zijn concrete afspraken gemaakt over aantallen en type te bouwen sociale huurwoningen en de periode waarin deze moeten worden gerealiseerd. Thema’s die daarbij onder andere aan de orde komen zijn duurzaamheid en passende huisvesting voor ouderen en zorgbehoevenden.

Met deze afspraken wordt uitvoering gegeven aan de Woningwet 2015 en de Woonvisie Scherpenzeel 2013 – 2020.  

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije Bangma,  m.bangma@scherpenzeel.nl doorkiesnummer (033) 457 33 67 of mobiel: 06 13 23 52 06. Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag.

Scherpenzeel, 15 november 2016 – Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft voor heel Nederland een ophok- en afschermplicht ingesteld voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en eieren én voor hobbymatig gehouden dieren. Deze maatregelen zijn genomen nadat in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland bij wilde vogels hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 is aangetroffen. Ook in Nederland zijn inmiddels dode wilde watervogels aangetroffen die hoogpathogene vogelgriep hebben.

Blij met snelle maatregelen
Burgemeester Visser is blij dat staatssecretaris Van Dam direct op landelijk niveau maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat met name pluimveehouders worden getroffen door de gevolgen van de vogelgriep. “Ik kan mij voorstellen dat pluimveehouders in Scherpenzeel en in de gemeenten om ons heen werden opgeschrikt door de berichtgeving over de vogelgriep en daarbij hebben moeten terugdenken aan het jaar 2003 toen de Gelderse Vallei zo zwaar werd getroffen. De maatregelen die nu zijn genomen, zijn volgens mij noodzakelijk om te voorkomen dat bedrijven besmet raken”, aldus Visser.

Preventie
De staatssecretaris roept pluimveebedrijven dringend op om extra hygiënemaatregelen te nemen. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het tot een minimum beperken van het aantal bezoekers aan een pluimveebedrijf. “Ik onderstreep de oproep van de staatssecretaris van harte. We kunnen er op deze manier samen voor zorgen dat we voorkomen dat bedrijven moeten worden geruimd.”

 

 

Social Media

Sample avatar 

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.

Inloggen.