Nieuws

Uit Renswoude
 

Nadat Frank van Woerden eind 2016 het plan lanceerde om de bibliotheek en het gemeentehuis te verhuizen naar het Dorpshart en zo deze ontwikkeling af te ronden, zijn de afgelopen tijd diverse alternatieven bij de gemeente binnengekomen. De gemeenteraad vergadert op 27 juni a.s. om 19:30uur over dit onderwerp in het gemeentehuis.

Ruim 10 jaar geleden namen ondernemers en gemeente het initiatief om te onderzoeken hoe de bestaande winkels in Renswoude ook voor de toekomst konden worden behouden en, mogelijk, zelfs zouden kunnen worden versterkt. Dit resulteerde uiteindelijk in de ontwikkeling van het Dorpshart. Na een succesvolle verhuizing van de lokale supermarkt, lukte het lange tijd niet om partijen te interesseren voor de overige units en nog te realiseren bouwdelen. Totdat Frank van Woerden zijn plan lanceerde om het gemeentehuis en de bibliotheek te verplaatsen naar het Dorpshart zodat alle voorzieningen (naast de winkels, dokter, apotheek en fysiotherapeut) op één plek in het dorp te vinden zijn.

Begin dit jaar gaf de gemeenteraad aan een positieve grondhouding aan te nemen ten opzichte van dit plan, maar nodigde ook andere partijen uit om toch nog met een alternatieve invulling te komen.

Hierop zijn twee alternatieve plannen ingediend. Mevrouw Top-Van den Brink heeft een plan ingediend om op de locatie van bouwdeel 2 een plantsoen met een waterspel voor kinderen aan te leggen. Dit plan paste echter niet binnen de door de raad gestelde kaders. Dit gold ook voor het alternatief van de werkgroep ‘Behoud gemeentehuis’. Deze werkgroep stelt zich ten doel om een verhuizing van de gemeente te voorkomen en bleek weinig aandacht te hebben voor de afronding van het Dorpshart. Zij laten dit over aan Van Woerden Vastgoed BV.

Eind mei werd door een aantal ondernemers nog een ultieme poging gedaan om de lokale fietsenwinkel, Joop van Voorthuizen, te interesseren voor een verhuizing naar het Dorpshart. Van Voorthuizen is thans gevestigd aan de Molenstraat in Renswoude en zou graag zijn winkel uitbreiden. Hoewel het plan pas heel laat werd geboren, was ook de gemeente enthousiast. Wanneer het haalbaar zou blijken om toch nog een winkel te interesseren voor het Dorpshart, zou immers kunnen worden voldaan aan de oorspronkelijke doelstelling van deze ontwikkeling.

De afgelopen2 weken is er intensief overlegd tussen Van Voorthuizen, Van Woerden, financiers en de gemeente om tot een sluitende business case te komen. Vanaf het begin was duidelijk dat het geen eenvoudige puzzel zou worden en dat alle partijen ‘water bij de wijn’ zouden moeten doen. Van Voorthuizen moest een concessie doen op zijn groeiambitie en genoegen nemen met een kleinere winkel, Van Woerden moest zijn uiterste best doen om de bouwkosten zo laag mogelijk te houden. Van Voorthuizen en Van Woerden bereikten overeenstemming en Van Woerden deed de gemeente een bieding op de grond. Dit betekende  wel dat de gemeente genoegen moest nemen met een fors lagere grondwaarde.

Na alle mogelijkheden en risico’s te hebben afgewogen, komt het college tot de conclusie dat de bieding niet past binnen de kaders die met de raad zijn afgesproken. Helaas zien zij zich genoodzaakt de raad te adviseren niet op deze bieding in te gaan.

Ter gelegenheid van Koningsdag reikt burgemeester Doornenbal tijdens de jaarlijkse Lintjesregen twee Koninklijke onderscheidingen uit in Renswoude

De heer D. Overeem
De heer D. Overeem ontvangt een onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten gedurende ruim 30 jaar als vrijwilliger voor diverse verenigingen binnen de gemeente Renswoude.
Zijn grote en betrokken inzet bij onze Voetbalvereniging Renswoude valt daarbij op. Al sinds 1985 zet hij zich in voor deze voetbalclub. Eerst als jeugdtrainer en later ook als leider van het eerste elftal. Daarna heeft hij zich 16 jaar ingezet als grensrechter.

Toen de heer Overeem in 2008 met pensioen ging is hij toegetreden tot de schoonmaakploeg die tweemaal per week de kleedkamers, kantine en het sanitair schoonmaakt. Tevens verkoopt hij lootjes, doet de inkopen voor de verloting en zorgt er voor dat de boodschappen gedaan worden voor de keuken in de kantine. Mensen als de heer Overeem zijn onmisbaar voor een voetbalvereniging.

De Oranjevereniging kan tijdens de activiteiten rondom Koningsdag altijd op de heer Overeem rekenen. Hij zet zich dan een week lang belangeloos in om te helpen met opbouwen, opruimen en eventuele herstelwerkzaamheden uit te voeren. Naast dit alles zet hij zich ook in als begeleider tijdens de jaarlijkse Avondvierdaagse en brengt hij maaltijden rond voor Tafeltje-Dekje. Deze maaltijden brengt hij eens per twee weken bij de senioren in Renswoude.
Ook tijdens de jaarlijkse Halve Marathon die gehouden wordt in Renswoude is decorandus behulpzaam. Denk aan het inrichten van het parcours, het plaatsen van dranghekken, linten en aankondigingsborden. Ook hier staat hij tijdens het evenement graag met een vlag in zijn hand. Dit keer als verkeersregelaar. Maandelijks zet hij zich samen met zijn vrouw in voor Harmonievereniging Ons Genoegen tijdens het ophalen van het oud papier.

Als laatste zet hij zich in voor de oudere mensen onder ons of mensen die slecht ter been zijn. Te denken valt aan tuinonderhoud of boodschappen doen. De heer Overeem ondersteunt op deze wijze enkele mensen in zijn omgeving zodat zij zelfstandig kunnen blijven wonen.
Op basis van deze vele en verscheidene activiteiten voor diverse verenigingen binnen de gemeente Renswoude wordt hij gezien als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Bij Koninklijk besluit is de heer D. Overeem benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer ir. ing. H. de Boon
De heer De Boon ontvangt een onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten in de sector agrofood, tuinbouw en logistiek. Hij heeft jarenlange nationale en internationale ervaring op directie en bestuurlijk niveau in deze topsectoren. Gerelateerd aan deze hoofdfuncties is hij jarenlang nationaal en internationaal actief voor een veelheid van belangenbehartigende organisaties en commissaris / toezichthouder bij ondernemingen van beursgenoteerd tot mkb-bedrijven. In 1987 ontving hij de NCD-prijs voor excellent ondernemerschap. Deze prijs is bedoeld voor directeuren van een onderneming wiens persoonlijke inzet, creativiteit en moed in belangrijke mate hebben bijgedragen tot het succes van de onderneming. Zijn specifieke aandachtsvelden richten zich op transitieprocessen, duurzame ontwikkeling, innovatie, voedselzekerheid, internationale handel en handelsbevordering, ketenontwikkeling, publiek-private samenwerking en corporate social responsability.

Naast deze nevenfuncties gerelateerd aan de hoofdfuncties heeft hij zich jarenlang ingezet op kerkelijk terrein en in de zorgsector op bestuurlijk niveau. Plaatselijk en regionaal heeft hij zich maatschappelijk ingezet als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Ziekenhuis Gelderse Vallei, voorzitter Raad van Commissarissen PGGM NV (coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie), lid Raad van Toezicht Charim Zorggroep, voorzitter Raad van Commissarissen ’ s HeerenLoo Zorggroep, voorzitter Kerkenraad PKN gemeente De Achthoek Scherpenzeel-Renswoude, mede initiator Topinstituut Voeding Wageningen en voor het Wageningen University & Research Centre hield hij zich bezig met activiteiten in relatie tot food en flowers, agrologistiek, circulaire biobased economy, duurzame landbouw en agroketenkennis. Overige activiteiten die hij bekleed(t) (heeft) zijn het dagelijks bestuur van Stichting Historie der Techniek (1995-heden), diverse functies bij VNO NCW (1993-2016), voorzitter van Dutch Japanese Trade Federation (1998-1998), bestuurslid Topinstituut Voeding Wageningen, (1990-2000), bestuurslid Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel (1990
-2000), diverse functies als commissielid in de periode 1990-2000 en zijn functie als Lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Charim sinds 2012.

De heer De Boon had een belangrijke bijdrage ter bevordering van de Nederlandse export. Voor de genoemde nevenactiviteiten heeft hij zich geruime tijd ten bate van de samenleving ingespannen of anderen gestimuleerd. Hij heeft werkzaamheden verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Bij Koninklijk besluit is de heer ir. ing. H. de Boon benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

 

Bron: Gemeente Renswoude

Gloria (40) uit Renswoude is de winnaar van 10.000 euro in het tv-programma ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht' dat vanavond te zien was bij RTL 4. Presentatrice Linda de Mol maakte bekend dat Gloria dit bedrag won nadat Arjan uit Bergen op Zoom de prijs aan zich voorbij liet gaan voor een plaats in het finalespel.
 
Gloria is blij verrast. "Bizar, wat een geld! Ik ben er heel erg blij mee. Het eerste wat me te binnen schiet is om samen met mijn zusje wat leuks te gaan doen, zij is hier ook."
 
Samen met buurtgenoten in de prijzen
In ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht' strijden tien Nederlandse wijken met elk vijftig wijkgenoten om verschillende grote prijzen. Gloria won samen met 49 wijkgenoten uit postcodegebied 3927 een studioplek in de tv-show. Iedereen ging met een espressomachine naar huis.

 
Hoofdprijs gaat naar inwoner Apeldoorn
Een inwoner uit Apeldoorn speelde in de finale het ‘Gouden Koffer Spel' aan de desk met Linda de Mol en won 590.000 euro.

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.