Nieuws

Uit Renswoude
 

Op woensdag 9 november jl. en op maandag 14 november jl. hebben er drie informatiebijeenkomsten plaatsgevonden, waarin het plan voor de herontwikkeling van de Taets van Amerongenweg is toegelicht.

De bijeenkomsten stonden in het teken van het presenteren van het concept stedenbouwkundig plan, dat is opgesteld voor de eerste fase van de Taets van Amerongenweg. Het plan is erop gericht om de 23 bestaande huurwoningen in de periode tussen 2017 – 2020 te vervangen voor 64 koop- en huurwoningen voor zowel starters als gezinnen en senioren. Voor de huidige huurders zal om die reden een vervangende woning beschikbaar worden gesteld. Nadat de nieuw te bouwen woningen gerealiseerd zijn, hebben de huidige bewoners de mogelijkheid om terug te keren naar ‘hun’ straat. Ook hebben zij de mogelijkheid om in de beschikbaar gestelde woning te blijven wonen. Naast de beoogde woningbouwontwikkeling, wordt ook het openbaar gebied gereconstrueerd en worden de woningen aan de Van Reedeweg 3 t/m 47 gerenoveerd en wordt hieraan groot onderhoud gepleegd. Met deze werkzaamheden zal het wooncomfort van deze woningen fors worden verbeterd.

 

Woningbedrijf Renswoude

Zowel de gemeente Renswoude als het gemeentelijk Woningbedrijf hechten veel waarde aan een goede communicatie. Om die reden zijn de aanwezigen gevraagd om deel te nemen aan de klankbordgroep. De bedoeling hiervan is om suggesties uit deze klankbordgroep mee te laten wegen bij de verdere uitwerking van de planvorming. Daarnaast wordt er met ingang van 1 januari 2017 iedere 1e vrijdag van de maand van 9.00 tot 10.00 uur een inloopmoment georganiseerd in het gemeentehuis van Renswoude. Bewoners en overige belangstellenden zijn van harte welkom om tijdens dit moment nader over de plannen te laten informeren.

Op maandag 21 november a.s. stond er een voorlichtingsbijeenkomst gepland voor de senioren in Renswoude over brandpreventie in de woonomgeving en het voorkomen van diefstal via een babbeltruck. In verband met te weinig aanmeldingen gaat de bijeenkomst van maandag 21 november a.s. niet door.

Er wordt gekeken of de voorlichtingsbijeenkomst op een andere datum en/of in een andere vorm kan plaatsvinden.

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.