Nieuws

Uit Renswoude
 

De afgelopen nieuwjaarsmarkten waren een geweldig succes. Daarom wil de gemeente Renswoude de nieuwjaarsmarkt 2017 met dezelfde opzet organiseren. De nieuwjaarsmarkt 2017 is op dinsdag 3 januari 2017 van 19.30 uur tot 22.00 uur in sporthal De Hokhorst.

Tijdens deze nieuwjaarsmarkt presenteren ongeveer 25 verenigingen en organisaties zich. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om elkaar, de verenigingen/organisaties en het gemeentebestuur de beste wensen voor het nieuwe jaar toe te wensen.

Speciaal voor de oudere en mindervalide inwoners wordt er een aantal tafels en stoelen neergezet.

Bron: gemeente Renswoude

Alcoholcontroleurs van FrisValley – het alcoholmatigingsproject van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen – complimenteren vanaf 1 december 2016 alcoholverstrekkers en jongeren die zich houden aan de alcoholregels (‘Geen 18? Dan geen alcohol!’). Wie dat doet, kan rekenen op een complimentenkaartje waarmee een aantal leuke prijzen is te winnen.

Het regionale alcoholmatigingsproject heeft het afgelopen jaar, op verschillende manieren, aandacht gevraagd voor de gevaren van te vroeg, te vaak en te veel alcoholgebruik door jongeren. Na de zomer deed FrisValley bijvoorbeeld mee aan de landelijke campagne NIX zonder ID. Met ingang van 1 december 2016 organiseert FrisValley een aantal maanden een publieksvriendelijke campagne waarbij het vooral gaat om het toezicht op en de handhaving van de alcoholregels. Toezichthouders – de alcoholboa’s – delen complimentenkaartjes uit aan alcoholvertrekkers en jongeren die zich aan de alcoholregels (‘Geen 18? Dan geen alcohol!’) houden. Wie zijn of haar adresgegevens op de website van FrisValley achterlaat, maakt kans op leuke prijzen.

Ouders van NIX
FrisValley richt zich niet alleen op jongeren, maar vooral ook op het netwerk rondom jongeren, zoals ouders, horeca, sportverenigingen, kerken en supermarkten. Toezichthouders en handhavers gaan in december op pad om alcoholverstrekkers en jongeren die zich aan de regels houden, te complimenteren.

Voor het einde van het jaar start overigens een nieuwe campagne die is gericht op ouders. Deze campagne – Ouders van NIX – geeft ouders tips over hoe zij kunnen omgaan met alcoholregels bij de opvoeding van hun kinderen.

Over FrisValley
FrisValley 3.0 is het alcoholmatigingsproject van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Onder het motto ‘Nog geen 18? Dan geen alcohol!’ wijst FrisValley jongeren op de gevaren van te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik. FrisValley richt zich vooral op het netwerk rond jongeren: ouders, scholen, sportclubs, horeca en supermarkten.

Bron: Gemeente Renswoude

Door klimaatverandering en het bestraten van tuinen ontstaan problemen met de afvoer van regenwater. Met de aanleg van regenwaterrioleringen wordt een deel van de wateroverlast voorkomen. Daarnaast vragen we aandacht voor het belang van een groene, levende tuin.
wateroverlast door meer zware regenbuien

Door klimaatverandering zullen zeer zware regenbuien vaker en heftiger optreden. In alle KNMI-scenario’s nemen de buien toe. Het traditionele rioolstelsel kan deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen verwerken. Daarvoor is het niet ontworpen. De riolering is bedoeld om bij normale regen het water van wegen en daken af te voeren. Om bij grote hoosbuien schade te voorkomen, zijn daarom aanvullende maatregelen nodig.
aanleg van regenwaterriolen

De gemeente Renswoude is bezig om het regenwater van de riolering af te koppelen. Wanneer de riolering vernieuwd moet worden, worden er ook regenwaterriolen aangelegd die ervoor zorgen dat regenwater dat op straat valt afgevoerd wordt naar oppervlaktewater. Door de aanleg van regenwaterriolen wordt wateroverlast voorkomen. De aanleg van een regenwaterriolering is echter een kostbare zaak.

Om de regenwaterriolering zo goed mogelijk te benutten wordt in de toekomst ook aan particulieren gevraagd het regenwater van hun dakoppervlak hierop aansluiten. Deze maatregelen zorgen ervoor dat wateroverlast wordt beperkt.
wateroverlast door verdwijnen van groene tuinen

De laatste tijd worden veel voor- en achtertuinen bestraat. Waar vroeger het regenwater via de tuin het grondwater bereikte, wordt het regenwater nu versneld afgevoerd. Dit heeft een nadelige invloed op de capaciteit van de riolering. Ons rioolstelsel is berekend op het afvoeren van neerslag van wegen en daken en niet op de extra toevoer vanuit versteende voortuinen. De trend van verstening van voor- en achtertuinen moet dus doorbroken worden om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Een groene, beplante tuin vervult een functie als waterberging omdat het schone regenwater gelijkmatig in de grond kan verdwijnen. Bij een versteende tuin stroomt het water direct naar het riool. Elke 10 m2 meer verhard oppervlakte betekent per jaar 8.000 liter regenwater in het riool. Dit schone regenwater moet naar de rioolzuivering worden getransporteerd en doet daar onnodig een beroep op de zuiveringscapaciteit.
voordelen van een groene levende tuin

Een groene tuin dient niet alleen tot waterberging. Er zijn ook andere factoren die een rol spelen bij het belang van een groene voortuin.

    Een groene tuin is ook een plek waar vogels beschutting en voedsel zoeken, waar vlinders en andere insecten bijdragen aan de broodnodige biodiversiteit.
    Het staat buiten kijf dat het opgroeien in een groene omgeving voor de ontwikkeling van kinderen van belang is.
    Als het regenwater steeds sneller wordt afgevoerd wordt het grondwater minder en droogt de bodem sneller uit.

Al met al veel redenen om uw tuin niet helemaal te verstenen.

Bron: Gemeente Renswoude

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.