Nieuws

Uit Renswoude
 

Op dinsdag 4 oktober om 14.30 uur wordt er in de bibliotheek Renswoude het inloop/ontmoetingspunt geopend voor o.a. mantelzorg en vrijwilligerswerk. In combinatie met de activiteiten van de bibliotheek (I-pad café en de Zoute Inval) en de SWO (spreekuur ouderenwerker) vindt hier een bundeling plaats van diverse activiteiten/diensten voor de inwoners van Renswoude. Ook wordt er een aantal nieuwe initiatieven ontplooid.Alle inwoners van Renswoude worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening

Er wordt nog gezocht naar een passende naam voor het inloop/ontmoetingspunt in de bibliotheek. Daarom wordt er een prijsvraag georganiseerd. Heeft u een leuke, mooie of originele suggestie? Stuur deze dan in via r.vanginkel@swo-sr.nl of u kunt de naam op een briefje schrijven en in de ideeënbus doen in de bibliotheek. Meedoen kan tot en met 31 oktober.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning Rianne van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl of 06-51647525).

 

bron: www.renswoude.nl

Dinsdag 27 september is Petra Doornenbal - Van der Vlist beëdigd als burgemeester van gemeente Renswoude. Dit gebeurde tijdens een buitengewone raadsvergadering in muziekgebouw 'T Podium in Renswoude. Deze vergadering werd bijgewoond door genodigden en de vier oud- burgemeesters, tevens vertelde dhr. Stutvoet dat meneer en mevrouw Hulst afgelopen vrijdag 50 jaar getrouwd waren.

De middag werd geopend door waarnemend voorzitter van de raad dhr. J.W. Stutvoet. Stutvoet vertelde onder andere over de burgemeesters die vanaf 1880 Renswoude hebben bestuurd.
Dit waren:
1880-1905 J.K. Baron Taets van Amerongen
1905-1911 J.B. de Beaufort jr.
1911- 1947 M.L. Baron Taets van Amerongen
1947-1974 J.A. Hosang
1974-1996 M. Hulst
1996-2011 Jhr. K.F.H. Schorer
2011- 2014 W.J. Dekker (treedt 1 februari 2016 definitief af)
2014-2016 A.E.H. van der Kolk (waarnemend burgemeester)

Na de opening las de griffier dhr. M.H.T. Jansen het Koninklijk besluit voor, hierin stond dat Z.K.H. koning Willem-Alexander heeft besloten om Doornenbal - Van der Vlist te benoemen als burgemeester ter Renswoude. 

Hierna nam commissaris van de koning W.I.I. van Beek het woord. Van Beek legde aan de aanwezigen uit waarom gemeente Renswoude en burgemeester Doornenbal - Van der Vlist een goede combinatie is. Hij vertelde dat de burgemeester, net als Renswoude, betrokken en nuchter is.
Tevens bedankte van Beek mevrouw van der Kolk voor de manier waarop zij haar taak als waarnemend burgemeester heeft vervuld, waarna hij mevrouw van der Kolk het bekende beeldje 'De boer en de zakenman' overhandigde.
Vervolgens nam hij de eed af waarna mevrouw Doornenbal - Van der Vlist beëdigd werd als burgemeester van gemeente Renswoude.

De buitengewone raadsvergadering werd voortgezet door verschillende toespraken van J.B. Stutvoet en locoburgemeester D. Vlastuin. Deze heren kregen de lachers op hun hand, omdat het leek alsof zij meerdere keren hetzelfde boeket overhandigden aan de burgemeester en mevrouw van der Kolk.
Toen brak het moment aan dat mevrouw van der Kolk de ambtsketen mocht overdragen aan mevrouw Doornenbal - Van der Vlist.

Namens de burgemeesterskring hield mevrouw T. Cnossen – Looijenga, burgemeester van gemeente Woudenberg, een toespraak. Hierin verduidelijkte zij de band van de burgemeesters onderling. Natuurlijk begon mevrouw Cnossen – Looijenga over het feit dat het landelijke percentage vrouwelijke burgemeesters rond de 20%  werd gebracht door de komst Doornenbal - Van der Vlist.

Daarna was het woord aan burgemeester Doornenbal - Van der Vlist zelf. Zij begon met de woorden ‘Tja, hoe begin je zo’n toespraak nu?’. Doornenbal - Van der Vlist vertelde dat zij gemeente Renswoude heeft leren kennen als veerkrachtig en standvastige gemeente, waarbij ze een aantal dorpsgenoten persoonlijk bij naam noemde en refereerde aan bepaalde ontmoetingen uit het verleden.  Zij verzekerde de aanwezigen ervan dat zij er alles aan zal doen om de ‘idiote’ herindeling tegen te gaan.  Burgemeester Doornenbal - Van der Vlist besloot haar speech met de woorden ‘Voor u staat uw nieuwe burgemeester: betrokken, nuchter en recht door zee.’

Tot slot kreeg de nieuwe burgemeester de voorzittershamer overhandigt door dhr. J.B. Stutvoet. Deze sloot daarna de bijzondere raadsvergadering af.

Van 16:30 – 18:00 uur kregen alle genodigden en de inwoners van Renswoude de gelegenheid om de hand te drukken met de scheidende waarnemend burgemeester van der Kolk. Ook was er de gelegenheid om kennis te maken met burgemeester Doornenbal - Van der Vlist en haar man.

 

WhatsApp Image 2016 09 27 at 16.51.431

Burgemeester Doornenbal - Van der Vlist zet haar handtekening.

WhatsApp Image 2016 09 27 at 16.51.361

Mevrouw van der Kolk toon het ontvangen beeldje 'De boer en de zakenman'.

WhatsApp Image 2016 09 27 at 16.51.40

Mevrouw van der Kolk overhandigt de ambtsketen aan burgemeester Doornenbal - van der Vlist.

WhatsApp Image 2016 09 27 at 16.51.39Burgemeester Doornenbal - van der Vlist spreekt de aanwezigen toe.

 

Tekst en foto's:  Beatrix Willemsen en Naomi Veldhuizen

 

Wnd. burgemeester Van der Kolk gaf vrijdagmiddag 23 september het officiële startsein voor de promotiecampagne Renswoude ‘Zo doen we dat…’

Renswoude. Kasteeldorp in de provincie Utrecht. Bakermat van de historische Grebbelinie. Uitvalsbasis voor ontspannende wandel- en fietstochten door de Gelderse Vallei en over de Utrechtse Heuvelrug. Een dorp waar men nog naar elkaar omziet en waar men er voor elkaar wilt zijn. Een dorp waar men, terecht, trots op is.

De gemeente Renswoude weet wat Renswoude heeft te bieden op het gebied van wonen, werken en recreëren. Maar ze vertellen dat ook graag aan anderen: aan mensen die in deze omgeving zouden willen komen wonen. Of aan ondernemers die zich in Renswoude zouden willen vestigen. En wat te denken van toeristen en vakantiegangers op zoek naar rust, ruimte en de natuur van de  Gelderse Vallei en Utrechtse Heuvelrug?

De gemeente Renswoude heeft in de afgelopen maanden, samen met de firma Memorise, intensief nagedacht over hoe zij de gemeente Renswoude kunnen promoten – in het bijzonder als het gaat om het wonen en recreëren. Vrijdag 23 september vond bij de rotonde van het Dorpshart de officiële kick-off van de promotiecampagne plaats.

Tegelijk met de kick-off is de nieuwe website: www.woneninrenswoude.nl officieel gelanceerd.

 

 

Social Media

Sample avatar 

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.

Inloggen.