Nieuws

Uit Renswoude
 

Inwoners die gebruik maken van voorzieningen die vallen onder de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, zijn daar – net als vorig jaar – positief over.

Dat geldt niet alleen voor de toegankelijkheid van deze voorzieningen, maar ook over de kwaliteit ervan. De meeste inwoners  die gebruik maken van WMO-voorzieningen zeggen, dat zij daardoor zelfredzamer zijn (geworden)

Het college is blij met de uitkomsten van het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek dat werd
uitgevoerd onder 177 inwoners. De gemeente ontving 63 ingevulde vragenlijsten retour; dat betekent
een respons van 63%. Over de gehele linie zijn de resultaten positief. De cijfers wijken iets af ten
opzichte van 2017; toen waren de cijfers iets positiever. Het verschil is waarschijnlijk te wijten aan het
feit, dat een aantal vragen voor verschillende inwoners niet van toepassing was. De resultaten telden
daarom niet mee waardoor een iets vertekend beeld is ontstaan.

De meeste mensen die de vragenlijst invulden, geven aan positieve ervaringen te hebben als het gaat
om de toegankelijkheid van de WMO-voorzieningen. Iedereen vond dat hij of zij serieus werd
behandeld. De gemeente vindt het wel belangrijk over de WMO-voorzieningen, en hoe iemand daarvoor
in aanmerking komt, goed te blijven communiceren. Ook moet de onafhankelijke cliëntondersteuning
van Mee Utrecht Gooi en Vecht meer onder de aandacht gebracht worden. In het nieuwe beleidsplan
wordt met name aan dit onderdeel – de communicatie – extra aandacht besteed.

Vrijwel iedereen is tevreden over de kwaliteit van de WMO-voorzieningen. De meeste inwoners maken
gebruik van bijvoorbeeld vervoersvoorzieningen en huishoudelijke ondersteuning én zijn positief over
het effect dat de WMO-ondersteuning op hun zelfredzaamheid heeft.
De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van een nieuw beleidsplan.


 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.