Nieuws

Uit Renswoude
 

Nadat Frank van Woerden eind 2016 het plan lanceerde om de bibliotheek en het gemeentehuis te verhuizen naar het Dorpshart en zo deze ontwikkeling af te ronden, zijn de afgelopen tijd diverse alternatieven bij de gemeente binnengekomen. De gemeenteraad vergadert op 27 juni a.s. om 19:30uur over dit onderwerp in het gemeentehuis.

Ruim 10 jaar geleden namen ondernemers en gemeente het initiatief om te onderzoeken hoe de bestaande winkels in Renswoude ook voor de toekomst konden worden behouden en, mogelijk, zelfs zouden kunnen worden versterkt. Dit resulteerde uiteindelijk in de ontwikkeling van het Dorpshart. Na een succesvolle verhuizing van de lokale supermarkt, lukte het lange tijd niet om partijen te interesseren voor de overige units en nog te realiseren bouwdelen. Totdat Frank van Woerden zijn plan lanceerde om het gemeentehuis en de bibliotheek te verplaatsen naar het Dorpshart zodat alle voorzieningen (naast de winkels, dokter, apotheek en fysiotherapeut) op één plek in het dorp te vinden zijn.

Begin dit jaar gaf de gemeenteraad aan een positieve grondhouding aan te nemen ten opzichte van dit plan, maar nodigde ook andere partijen uit om toch nog met een alternatieve invulling te komen.

Hierop zijn twee alternatieve plannen ingediend. Mevrouw Top-Van den Brink heeft een plan ingediend om op de locatie van bouwdeel 2 een plantsoen met een waterspel voor kinderen aan te leggen. Dit plan paste echter niet binnen de door de raad gestelde kaders. Dit gold ook voor het alternatief van de werkgroep ‘Behoud gemeentehuis’. Deze werkgroep stelt zich ten doel om een verhuizing van de gemeente te voorkomen en bleek weinig aandacht te hebben voor de afronding van het Dorpshart. Zij laten dit over aan Van Woerden Vastgoed BV.

Eind mei werd door een aantal ondernemers nog een ultieme poging gedaan om de lokale fietsenwinkel, Joop van Voorthuizen, te interesseren voor een verhuizing naar het Dorpshart. Van Voorthuizen is thans gevestigd aan de Molenstraat in Renswoude en zou graag zijn winkel uitbreiden. Hoewel het plan pas heel laat werd geboren, was ook de gemeente enthousiast. Wanneer het haalbaar zou blijken om toch nog een winkel te interesseren voor het Dorpshart, zou immers kunnen worden voldaan aan de oorspronkelijke doelstelling van deze ontwikkeling.

De afgelopen2 weken is er intensief overlegd tussen Van Voorthuizen, Van Woerden, financiers en de gemeente om tot een sluitende business case te komen. Vanaf het begin was duidelijk dat het geen eenvoudige puzzel zou worden en dat alle partijen ‘water bij de wijn’ zouden moeten doen. Van Voorthuizen moest een concessie doen op zijn groeiambitie en genoegen nemen met een kleinere winkel, Van Woerden moest zijn uiterste best doen om de bouwkosten zo laag mogelijk te houden. Van Voorthuizen en Van Woerden bereikten overeenstemming en Van Woerden deed de gemeente een bieding op de grond. Dit betekende  wel dat de gemeente genoegen moest nemen met een fors lagere grondwaarde.

Na alle mogelijkheden en risico’s te hebben afgewogen, komt het college tot de conclusie dat de bieding niet past binnen de kaders die met de raad zijn afgesproken. Helaas zien zij zich genoodzaakt de raad te adviseren niet op deze bieding in te gaan.


 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.