Nieuws

Uit Renswoude
 

Regio Foodvalley biedt vele mooie kwaliteitsproducten: van kaas en eieren tot rundvlees en brood. Steeds meer boeren willen voor een goede prijs duurzaam produceren, en gaan hun producten in de directe omgeving verkopen. Daarmee spelen zij in op de groeiende behoefte van consumenten aan duurzaam en gezond voedsel met een bekende herkomst. Dertien van deze boeren starten vandaag met een serie masterclasses ‘Produceren in de korte keten’. Hierin leren zij hoe ze hun producten lokaal aan de consument kunnen verkopen en welke stappen hiervoor nodig zijn. De masterclass wordt aangeboden door de regiogemeenten Ede en Barneveld, LTO Gelderse Vallei, WUR en Coöperatie Boerenhart en wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland met geld uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Didi Dorrestijn, wethouder food gemeente Barneveld: “Korte voedselketens hebben veel voordelen. Consumenten weten precies waar hun eten vandaan komt en kunnen makkelijker kiezen voor voedsel van hoge kwaliteit, met een bekende herkomst. Boeren krijgen een eerlijke prijs en kunnen hun productie beter afstemmen op de behoefte van de consument.” Leon Meijer, wethouder food gemeente Ede: “We maken gebruik van de kennis van de Wageningen Universiteit om onze lokale boeren te ondersteunen. Daarmee zetten we de kracht van de Regio Foodvalley in, niet alleen voor onze agrariërs, maar ook voor onze inwoners. Samen werken we zo aan toekomstbestendige boerenbedrijven. Met de masterclass werken we aan het bereiken van de doelen die zijn vastgelegd in de regionale voedselvisie en het Manifest van Salentein.”

Bij de masterclass Korte Ketens krijgen regionale boerenbedrijven begeleiding bij het vernieuwen van hun bedrijf. Jan-Willem van de Schans (Wageningen UR): “Veel boeren verkopen al producten direct aan de lokale consument. Met de masterclass brengen we dit nog een stap verder”. In zeven sessies ontdekken de ondernemers nieuwe manieren om hun producten af te zetten in de directe omgeving en leren ze van elkaars goede voorbeelden.

Deelnemers Gerald Deetman, Valleivarken: “De hele keten van varkenshouder tot consument gaat samenwerken aan het ontwikkelen en in stand houden van een optimale varkenshouderij en een optimaal stukje vlees. Dit willen we graag verder door ontwikkelen met deze masterclass, door kennis met elkaar te delen en de zwakke punten aan het licht brengen en te verbeteren.”

De begeleiding in de masterclass sluit naadloos aan op de uitdagingen die de individuele ondernemers op dat moment hebben. “De deelnemende boeren zijn pro-actief bezig met hun toekomst en de sector”, aldus Gina van Elten van LTO Gelderse Vallei. “Ze gaan aan de slag met hun eigen verhaal en ontdekken hoe ze de volgende stap kunnen zetten. Daarbij krijgen ze direct feedback en tips van experts en van elkaar. Ze horen wat anderen doen, stimuleren elkaar en breiden hun netwerk binnen de regio uit.” In de masterclass krijgen deze ondernemers de ruimte om innovatieve businessmodellen, samenwerkingsvormen en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, ook op het gebied van recreatie en educatie.”

Op vrijdag 19 oktober a.s. is het dan eindelijk zover, de nieuwe speelplaats aan de Reigerweide wordt feestelijk geopend. De feestelijke opening start om 15.30 uur door wethouder Marieke Teunissen en vervolgens kunnen de kinderen naar hartenlust spelen in hun nieuwe speeltuin.

De woonwijk Beekweide is inmiddels uitgegroeid tot een mooie en diverse woonwijk. Om de buurt helemaal compleet te maken, is er vanuit de bewoners aangegeven dat er behoefte is aan een speelplaats die geschikt is voor kinderen tussen 0 – 12 jaar. In lijn met de wens vanuit de bewoners is er medio juni jl. gestart met de aanleg van de speelplaats. Helaas kon het gras vanwege het warme en droge zomerweer pas in september ingezaaid worden. Hierdoor moesten de kinderen iets langer geduld hebben. Maar het ingezaaide gras is nu voldoende gegroeid om de speelplaats in gebruik te kunnen geven.

 

Inwoners die gebruik maken van voorzieningen die vallen onder de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, zijn daar – net als vorig jaar – positief over.

Dat geldt niet alleen voor de toegankelijkheid van deze voorzieningen, maar ook over de kwaliteit ervan. De meeste inwoners  die gebruik maken van WMO-voorzieningen zeggen, dat zij daardoor zelfredzamer zijn (geworden)

Het college is blij met de uitkomsten van het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek dat werd
uitgevoerd onder 177 inwoners. De gemeente ontving 63 ingevulde vragenlijsten retour; dat betekent
een respons van 63%. Over de gehele linie zijn de resultaten positief. De cijfers wijken iets af ten
opzichte van 2017; toen waren de cijfers iets positiever. Het verschil is waarschijnlijk te wijten aan het
feit, dat een aantal vragen voor verschillende inwoners niet van toepassing was. De resultaten telden
daarom niet mee waardoor een iets vertekend beeld is ontstaan.

De meeste mensen die de vragenlijst invulden, geven aan positieve ervaringen te hebben als het gaat
om de toegankelijkheid van de WMO-voorzieningen. Iedereen vond dat hij of zij serieus werd
behandeld. De gemeente vindt het wel belangrijk over de WMO-voorzieningen, en hoe iemand daarvoor
in aanmerking komt, goed te blijven communiceren. Ook moet de onafhankelijke cliëntondersteuning
van Mee Utrecht Gooi en Vecht meer onder de aandacht gebracht worden. In het nieuwe beleidsplan
wordt met name aan dit onderdeel – de communicatie – extra aandacht besteed.

Vrijwel iedereen is tevreden over de kwaliteit van de WMO-voorzieningen. De meeste inwoners maken
gebruik van bijvoorbeeld vervoersvoorzieningen en huishoudelijke ondersteuning én zijn positief over
het effect dat de WMO-ondersteuning op hun zelfredzaamheid heeft.
De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van een nieuw beleidsplan.

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.