Nieuws

Uit de politiek
 

De gemeente Woudenberg overweegt om als bezuiniging het uitvaartcentrum Henschoten in de verkoop te zetten. Dat meldt De Woudenberger.

Het bezuinigingsvoorstel van het college werd gedaan tijdens de bespreking van de kadernota. Het voorstel houdt in dat men gaat onderzoeken of een marktpartij het uitvaartcentrum wil overnemen.

Volgens wethouder Gijs de Kruif is het beheer van de aula geen gemeentelijke taak, maar desondanks zullen de financiële overwegingen toch de hoofdrol gaan spelen bij de definitieve beslissing. De ChristenUnie, GemeenteBelangen Woudenberg en SGP vragen zich af of de gemeente, gezien eerdere problemen, de regie wel uit handen moet geven.

De gemeente Veenendaal trekt één miljoen euro uit de kas om verwachte tekorten van het parkeerbedrijf op te vullen. Dat besloot de gemeenteraad deze week.

Volgens De Gelderlander is het parkeerbedrijf het zorgenkindje van de gemeente. Vorig jaar werd er een verlies van één miljoen euro genoteerd en het totaal is sinds de oprichting in 2010 drie miljoen euro. Het geld wat de gemeente in de reserve van het parkeerbedrijf stort komt vanuit het overschot dat afgelopen jaar werd behaald.

Vorig jaar oktober besloot de gemeenteraad om de parkeertarieven te verhogen. Hiermee proberen ze het verwachtte verlies enigszins te beperken. Desondanks is de verwachting dat het parkeerbedrijf dit jaar wederom een verlies gaat lijden van tussen de vijf en zeven ton.

Naar aanleiding van berichten in het Nederlands Dagblad van donderdag 18 juni en De Gelderlander editie De Vallei van zaterdag 20 juni. Zijn er namens de fractie van de Veenendaalse Christen Unie door raadslid Arjen Koerts vragen gesteld aan het college van B&W. In voornoemde kranten was het verhaal te lezen van een Veenendaler die afhankelijk is van Schoonmaakondersteuning vanuit de WMO. Deze artikelen zijn aanleiding geweest om onderstaande vragen te stellen over de voor alle betrokken clienten gevolgde procedure bij de omzetting van een maatwerkvoorziening naar een algemene voorziening voor schoonmaakondersteuning.

1. Is het juist dat er besluiten zijn genomen over de omzetting van een maatwerkvoorziening naar de algemene voorziening Schoonmaakondersteuning (SO) zonder keukentafelgesprek of persoonlijk contact?

2. Zo ja, beoordeelt u deze besluiten als zorgvuldig en waarom?

3. Is het juist dat in de brief aan clienten over het inbreken op bestaande rechten en de omzetting naar een algemene voorziening (per 18 september) niet is gewezen op de mogelijkheid van bezwaar?

4. Zo ja, bent u het met ons eens dat in dat geval de bezwaartermijn van 6 weken niet geldt en de mogelijkheid van bezwaar dus nog voor alle clienten open staat?

5. Uit de artikelen zou de conclusie getrokken kunnen worden dat clienten niet goed zijn geinformeerd over de mogelijkheden van het minimabeleid (en de Huishoudelijke Hulp Toelage). Hoe zijn clienten hierover tot nu toe persoonlijk geinformeerd? Bent u voornemens er meer bekendheid aan te geven?

6. Kunt u aangeven hoe de vraag naar financiele ondersteuning zich ontwikkelt ten opzichte van de prognose?

7. Indien er sprake is van achterblijvende vraag. Bent u voornemens het tarief van de algemene voorziening schoonmaakondersteuning te verlagen door de HHT te verhogen. Zo nee, waarom niet?

De fractie van de ChristenUnie wacht met belangstelling de beantwoording van het college af.

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.