Nieuws

Uit de politiek
 

In Renswoude heeft het CDA een harde tik gekregen. De partij, traditiegetrouw de nummer één in Renswoude, moet bijna tien procentpunten van de stemmen inleveren, en komt uit op 25 procent. De ChristenUnie/SGP neemt de eerste plaats over: de gezamenlijke lijst gaat van 27 procent naar 32 procent. 

Ook de PVV komt er niet zonder kleerscheuren van af. Daar waar de partij in 2009 nog kon rekenen op 16 procent van de stemmen, kan het nu nog maar rekenen op elf procent. De VVD stijgt iets: van negen procent in 2009 naar twaalf procent in 2014. De opkomst steeg licht: van 41 naar 43 procent.

Bij de Europese verkiezingen is de gezamenlijke lijst van ChristenUnie en SGP de grootste geworden in Woudenberg. De christelijke partijen kregen ongeveer 35 procent van de stemmen. Bij de vorige Europese verkiezingen kreeg de gezamenlijke lijst 32 procent van de stemmen. De opkomst lag rond de 50 procent.

Het CDA verliest vier procentpunten, maar blijft op de tweede plek staan met 17 procent. De VVD heeft de derde plek van de PVV overgenomen. De partij van Hans van Baalen komt uit op elf procent, een stijging van twee procentpunten. De PVV levert stemmen in en komt uit op tien procent van de stemmen. Pieter de Kruif (GBW) en Gijs de Kruif (CDA) zijn woensdag 21 mei tijdens de raadsvergadering beiden als wethouder benoemd in de gemeente Woudenberg. Nadat de gemeenteraad had gedebatteerd over het coalitieprogramma werden beide wethouders met veertien stemmen vóór en één stem tegen benoemd.

De benoeming volgt op coalitieprogramma tussen Gemeentebelangen Woudenberg (GBW) en Christen Democratisch Appèl (CDA). In het coalitieprogramma ‘Samen Woudenberg, Samen leven’ is de basis gelegd voor het beleid in de raadsperiode 2014-2018. De coalitiepartners zijn het recent eens geworden over het programma. Marco van de Hoef, fractievoorzitter GBW, en Michel Hardeman, fractievoorzitter CDA, vertelden in de vergadering dat het programma in goed overleg en op basis van gelijkwaardigheid tot stand is gekomen. “Opvattingen van alle partijen vinden hun plek in het programma.” In hun reactie gaven de oppositiepartijen aan dat de onderhandelingen in goede sfeer zijn verlopen. Ook vinden zij ieder delen van hun eigen verkiezingsprogramma terug in het coalitieprogramma, maar zij missen concrete plannen. Alle partijen in de gemeenteraad spraken de wens uit tot voortzetting van de constructieve samenwerking waarbij het belang van de inwoners van Woudenberg voorop staat. Het programma is te downloaden op de website van de gemeente Woudenberg. Ook over de invulling van de wethoudersposten was vrij snel overeenstemming bereikt. Beide heren waren voor de verkiezingen ook in functie als wethouder en zetten de komende jaren de schouders er weer onder voor het behoud van een goede woon-, leef- en werkomgeving in de gemeente.

Pieter (D.P.) de Kruif (GBW)
Pieter de Kruif woont in Woudenberg en is sinds januari 2011 al een bekend gezicht in het college. “De Woudenbergse samenleving is en blijft volop in beweging en het behouden en verbeteren van onze goede woon-, werk- en leefklimaat is hiervoor essentieel. De komende periode gaan we er met alle Woudenbergers voor zorgen dat de veranderingen, met als een van de belangrijkste taken de verandering in de zorg, goed worden vormgegeven zodat inwoners, organisaties en verenigingen hier samen prettig blijven wonen, werken en leven. Het is een eervolle uitdaging om aan deze missie bij te dragen”.

Pieter de Kruif heeft de volgende zaken in zijn portefeuille: het sociaal domein, onderwijs, gezondheid, dienstverlening, wonen, sport, kunst en cultuur, de projecten Het Groene Woud, Westerwoud en Amalialaan. Hij is tevens eerste loco-burgemeester.

Gijs (G.A.) de Kruif (CDA)
Gijs de Kruif woont ook in Woudenberg en vervult sinds december 2012 de functie van wethouder. “Na anderhalf jaar met veel plezier deel te hebben uitgemaakt van het college van B&W ben ik blij de kans te krijgen mij ook de komende periode bestuurlijk in te zetten voor onze mooie gemeente. Veel zaken zijn in gang gezet en verdienen volle aandacht. Ook streef ik naar ruimte voor nieuw beleid. Voorbeelden zijn het Centrumplan en de verkeersproblematiek. De stem van onze inwoners is belangrijk, we hebben elkaar nodig want beleid realiseren doen we samen.”
Gijs de Kruif heeft de volgende zaken in zijn portefeuille: ruimtelijke ordening, financiën, grondbedrijf, vastgoed, openbare ruimte, economie, verkeer, duurzaamheid & water en de projecten Woudenberg-Oost en Centrumplan. Hij is tweede loco-burgemeester.
 
Burgemeester Titia Cnossen maakt het college van burgemeester en wethouders tot slot compleet. Zij houdt zich bezig met de algemeen bestuurlijke zaken, regionale samenwerking, personeel en organisatie, informatievoorziening, communicatie, openbare orde en veiligheid, huiselijk geweld, brandweer en integrale handhaving.

De vrijgekomen plek van Pieter de Kruif in de raad is ook opgevuld. Dhr. W.E. (Pim) van Buren (54 jaar) is tijdens de raadsvergadering toegelaten als lid van de raad. Dhr van Buren is daarnaast voorgedragen als voorzitter van de raadscommissie, hij volgt hiermee dhr. Bert Wagensveld op.

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.