Nieuws

Uit de politiek
 

De gemeente Scherpenzeel gaat verder met de bezuinigingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een lijst met mogelijke bezuinigingsposten opgesteld, welke deze maand aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Dat meldt de Scherpenzeelse Krant.

Het college hoopt met de lijst de meerjarenbegroting uit de rode cijfers te halen. In eerste instantie was er voor de kadernota voor de komende periode een tekort van ruim 250.000 euro per jaar voorspeld. Het grootste deel van dat tekort heeft de gemeenteraad voor het zomerreces administratief al kunnen wegwerken, maar de meerderheid van de raad vond wel dat de voorgestelde bezuinigingsdiscussie van deze maand door moet gaan.

De lijst met bezuinigingen is volgens het college met veel pijn en moeite samengesteld. Bij het maken van keuzes is vooral gekeken naar of de gemeente haar basistaken kan blijven uitvoeren en of de minima wel worden ontzien. Desondanks staan er in de lijst een aantal pijnlijke maatregelen. Zo is er een behoorlijke verlaging van de subsidie voor de peuterspeelzaal en is de subsidie voor de voor- en vroegschoolse educatie volledig geschrapt.

De peuterspeelzaal is geen wettelijke taak, maar lokaal beleid. Daardoor is het op de lijst terecht gekomen. Van het totale budget van 62.000 euro voor de peuterspeelzaal wordt er 47.000 euro geschrapt. 

Het bouwplan Hoevelaar heeft groen licht gekregen van de Woudenbergse gemeenteraad, maar de SGP heeft haar twijfels over een aantal bouwfasen. Dat meldt De Woudenberger.

Plan Hoevelaar bestaat uit de bouw van ongeveer duizend woningen, verdeeld over drie fasen. De SGP twijfelt of de fasen twee en drie wel aan de leefbaarheid van Woudenberg voldoen. Tijdens de raadsvergadering merkte Wim Merkens van GemeenteBelangen Woudenberg op dat een ontsluitingsweg die op de N224 uitkomt het beste alternatief is voor de bewoners van de Stationsweg. Jan Mulder van de SGP heeft daar echter zijn zorgen over.

Mulder vroeg de raad met open blik te kijken naar de plannen en benadrukte het belang van een goede doorstroming van de N224. Daarnaast noemde het raadslid de afstand van Hoevelaar tot het dorpscentrum, de vele sociale maatschappelijke voorzieningen en de afwijking van de dorpscontour. Met bouwfasen twee en drie komt er volgens Mulder "een soort van puist aan het dorp".

De Zomernota 2015 zal het onderwerp van gesprek zijn tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad van Renswoude aanstaande dinsdag. Voor het zover is zal eerst nog de jaarrekening over afgelopen jaar worden vastgesteld. Dat meldt De Woudenberger.

Er zal gedebateerd worden over de Huisvestingsverordening 2015 en de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ zullen worden vastgesteld. De gemeenteraad zal ook een voorstel voor het uitbesteden van de uitvoering van de gemeentelijke heffingen bespreken en zal het het WOZ proces aan de gemeente Veenendaal en de versterking van de informatie en controlefunctie van de afdeling Financiën aan bod komen. 

Op de agenda staan ook een aantal hamerstukken.

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.