De gemeente Scherpenzeel gaat verder met de bezuinigingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een lijst met mogelijke bezuinigingsposten opgesteld, welke deze maand aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Dat meldt de Scherpenzeelse Krant.

Het college hoopt met de lijst de meerjarenbegroting uit de rode cijfers te halen. In eerste instantie was er voor de kadernota voor de komende periode een tekort van ruim 250.000 euro per jaar voorspeld. Het grootste deel van dat tekort heeft de gemeenteraad voor het zomerreces administratief al kunnen wegwerken, maar de meerderheid van de raad vond wel dat de voorgestelde bezuinigingsdiscussie van deze maand door moet gaan.

De lijst met bezuinigingen is volgens het college met veel pijn en moeite samengesteld. Bij het maken van keuzes is vooral gekeken naar of de gemeente haar basistaken kan blijven uitvoeren en of de minima wel worden ontzien. Desondanks staan er in de lijst een aantal pijnlijke maatregelen. Zo is er een behoorlijke verlaging van de subsidie voor de peuterspeelzaal en is de subsidie voor de voor- en vroegschoolse educatie volledig geschrapt.

De peuterspeelzaal is geen wettelijke taak, maar lokaal beleid. Daardoor is het op de lijst terecht gekomen. Van het totale budget van 62.000 euro voor de peuterspeelzaal wordt er 47.000 euro geschrapt.