Vier Tweede Kamerleden van de PvdA komen maandag 29 september naar Veenendaal om uitleg te geven over de decentralisaties van taken van de rijksoverheid naar de gemeente en daarover met belangstellenden in discussie te gaan. Het gaat over de Wmo, de Participatiewet, de overheveling van de AWBZ en de uitvoering van de jeugdzorg.

Over de decentralisaties is veel onrust ontstaan omdat het gaat om grote hervormingen in de zorg en een forse bezuiniging. De Kamerleden die naar Veenendaal komen zijn John Kerstens, Otwin van Dijk, Loes Ypma en Grace Tanamal. De bijeenkomst wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.