Overig nieuws

Uit de dorpen en omstreken
 

Regio FoodValley is vanaf 1 januari 2017 verantwoordelijk voor de regiotaxi in de gezamenlijke gemeenten. Het nieuwe vervoer gaat Valleihopper heten. De Valleihopper biedt klanten openbaar vervoer waar gewoon openbaar vervoer geen oplossing is.  

Klanten kunnen straks met de Valleihopper naar dezelfde bestemmingen reizen als met de regiotaxi. Voor de reiziger komt er één onafhankelijk loket waar men telefonisch en digitaal informatie kan krijgen en een rit kan reserveren.
Voor de gemeente Wageningen verzorgt de Valleihopper ook het leerlingenvervoer vanaf 1 januari. De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel organiseren het leerlingenvervoer vanaf het schooljaar 2017-2018 met de Valleihopper.

Prijs per kilometer
De Valleihopper heeft hetzelfde prijsniveau als de regiotaxi. Wel zal de reiziger gaan betalen voor het aantal kilometers dat gereisd is. Bij de huidige regiotaxi gaat het om een prijs per zone. Een prijs per kilometer is een eerlijke manier om een prijs te berekenen en sluit aan bij de wijze waarop binnen het reguliere openbaar vervoer een prijs berekend wordt. In de praktijk zullen hierdoor sommige ritten iets goedkoper kunnen uitvallen en anderen juist iets duurder.

Duurzaam
Het vervoer van de Valleihopper is gegund aan drie vervoerders: Munckhof, van Driel en Noot. Het contract is voor drie jaar afgesloten. De Valleihopper wordt een duurzame vervoerder. Alle auto’s van de Valleihopper rijden op groen-gas of zijn elektrisch.
Voorzitter van de regionale bestuurscommissie, wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede: “We willen als regio serieus werk maken van duurzaamheid, ook wat betreft vervoer in onze regio. Naast een goede dienstverlening was duurzaamheid daarom een belangrijke gunningsfactor bij de aanbesteding voor de Valleihopper. Ik ben heel blij met het resultaat”.

Campagne
Regio FoodValley is nog druk bezig met  de organisatie van het nieuwe vervoer. Eind oktober 2016 start een uitgebreide informatiecampagne. Pashouders ontvangen persoonlijk bericht over de veranderingen.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft in singels in de woonwijk De Vaarst (nabij de Wethouder Rebellaan) en in Voorthuizen (nabij het Zicht) blauwalgen aangetroffen. De blauwalgen vormen een dunne drijflaag op het water. Het gaat om een soort die giftig is. Blauwalgen ontstaan door zogeheten cyanobacteriën die in stilstaand water naar het licht groeien bij hoge temperaturen in voedselrijk water. Het is niet mogelijk om het water te verversen, omdat het een stilstaand water is.
Mensen die in contact komen met het water kunnen huiduitslag en maag- en darmproblemen krijgen. Dat kan gebeuren bij het inslikken van water of als men via de huid of ogen in contact komt met de blauwalgen. Voor mensen die toch in aanraking komen met het water is het voldoende om daarna goed te douchen. Kleine kinderen zijn kwetsbaarder, omdat zij vaak relatief meer water binnenkrijgen dan volwassenen. Dieren die het water drinken, kunnen ernstig ziek worden of er zelfs aan overlijden. Bij honden die ziek worden is het verstandig om bij een bezoek aan de dierenarts te melden dat het dier met blauwalgen in aanraking is geweest.

Waarschuwingsbordjes
De gemeente Barneveld plaatst waarschuwingsbordjes. Mensen wordt aangeraden om contact met het water te vermijden en honden niet in de sloot te laten zwemmen of van het water te laten drinken.
Meer informatie over blauwalg is te vinden op de website van Waterschap Vallei en Veluwe, www.vallei-veluwe.nl/blauwalg.

De gemeente heeft Tree-O-Logic, een onafhankelijk boomtechnisch onderzoeks- en adviesbureau, de opdracht gegeven om een inventarisatie uitvoeren voor haar zgn waardevolle bomen. Deze inventarisatie betreft alle bomen binnen de gemeente, dus ook die op privé-terreinen, en vindt plaats van augustus tot november.

Hoe wordt een boom waardevol? Met behulp van een vragenformulier worden er punten aan een boom toegekend. Denk hierbij aan leeftijd, standplaats, soort, stamomtrek, groeivorm, etc. De uitkomst (score) van de gegevens bepaalt of de boom ‘waardevol’ is.

Het kan het zijn dat de boomcontroleur ook bij u aan de deur komt. Hij of zij zal zich altijd kunnen legitimeren en is een medewerker van Tree-O-Logic uit Harskamp.
Nieuw beleid

De inventarisatie zal leiden tot een lijst van waardevolle bomen die als basis dient voor het nieuwe beleid rondom het kappen van bomen binnen onze gemeente.

Bomen die geen status ‘waardevol’ hebben gekregen mogen worden verwijderd zonder kapvergunning. Voor de andere bomen moet er wel een omgevingsvergunning worden aangevraagd en blijvende bestaande kapverordeningen rondom de boswet, natura 2000 en andere regelgeving van kracht.  
Nominatie

Mocht u vooruit lopend op de inventarisatie al bomen willen nomineren voor de ‘waardevolle bomenlijst’ dan horen wij dat graag. Dit kunnen ook bomen zijn die niet uw eigendom zijn. Stuur uw reactie naar pieter.jansen@rhenen.nl onder vermelding van ‘aanmelding waardevolle boom’.

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.