Overig nieuws

Uit de dorpen en omstreken
 

Op 31 oktober start Goedopweg, het samenwerkingsverband van overheden en werkgevers om de regio Utrecht bereikbaar te houden, met het project Spitsmijden A12. Automobilisten die tot en met 3 februari 2017 tijdens de avondspits (15.30 – 19.00 uur) zowel de A12 tussen knooppunt Oudenrijn & knooppunt Lunetten, als ook het onderliggende wegennet mijden, kunnen in aanmerking komen om te sparen voor cadeaus. De inschrijving om mee te doen met het project start op zaterdag 22 oktober aanstaande.

De regio Utrecht is voor het verkeer en vervoer de draaischijf van Nederland. De A12 tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten in de provincie Utrecht is hier een onmisbare schakel in. Om de doorstroming op dit knelpunt te bevorderen is, in afwachting van de toekomstige aanpassingen op beide knooppunten, dit spitsmijdenproject opgezet. Deelnemers mijden in de avondspits het bewuste traject en sparen daarmee voor cadeaus, niet-deelnemers hebben profijt van de extra ruimte op de weg die zo beschikbaar komt.

Aanmelden als deelnemer
Automobilisten die regelmatig in de avondspits op de parallelbanen van de A12 rijden kunnen in aanmerking komen om mee te doen. Om te bepalen hoe vaak automobilisten normaal gesproken op dit deel van de A12 rijden, is een verkeersonderzoek gedaan. Dit onderzoek is op 17 augustus in lokale en regionale kranten aangekondigd.  Automobilisten die in aanmerking komen ontvangen aankomende week een schriftelijke uitnodiging om deel te nemen aan het project.

Ook andere automobilisten (zoals leaserijders), die geen uitnodigingsbrief hebben ontvangen, maar die regelmatig in de avondspits over de parallelbanen van de A12 tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten rijden, kunnen meedoen. Zij kunnen zich aanmelden via www.spitsmijdenA12.nl om te zien of zij in aanmerking komen voor deelname aan dit spitsmijdenproject.

Het project werkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens: de gegevens van deelnemers worden vertrouwelijk behandeld. Na het project zullen de data omtrent de ritregistraties dan ook worden vernietigd. Kijk voor meer informatie over de privacy op spitsmijdenA12.nl.

Punten sparen ter waarde van max. € 4 per dag
Een deelnemer aan ‘Spitsmijden A12’ krijgt op basis van de door hem of haar opgegeven woon- en werkpostcodes een op maat gemaakt reisadvies, inclusief alternatieven voor het rijden in de avondspits. De deelnemer kiest zelf een alternatief, zoals bijvoorbeeld het op andere tijdstippen rijden, thuis werken, carpoolen,  fietsen, reizen met het openbaar vervoer of een combinatie van deze mogelijkheden.
Totaal kan een deelnemer in de looptijd van het project punten sparen ter waarde van maximaal € 4 per dag. Dit bedrag zal gedurende de 12 weken in fasen teruglopen. De punten zijn na afloop van het project te verzilveren voor bijvoorbeeld cadeaubonnen of streekproducten.

Goedopweg: samenwerken aan betere bereikbaarheid
Spitsmijden A12 is een initiatief van Goedopweg, een samenwerkingsverband – voortvloeiend uit het landelijke overheidsprogramma Beter Benutten Vervolg - waarin de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, ministerie Infrastructuur en Milieu  en werkgevers (verenigd in de U15) samenwerken aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Meer info over Goedopweg en de projecten is te vinden op goedopweg.nl.

Aanstaande donderdag, 13 oktober dan is het zover, de deuren van Het HSP-COLLEGE worden voor het eerst geopend. Het HSP-COLLEGE is een initiatief van Annelyn de Boer. Annelyn is Psychosociaal therapeut en hoorde in haar praktijk vaak de wens van HSP’ers (Hoog sensitieve personen) om andere HSP’ers te ontmoeten. Het HSP-COLLEGE is een plek waar hooggevoelige mensen elkaar kunnen ontmoeten, contacten kunnen leggen met andere HSP’ers en geïnspireerd worden door lezingen en workshops over onderwerpen die goed aansluiten bij HSP’ers.

Het HSP-COLLEGE organiseert elke tweede donderdagavond van de maand een bijeenkomst. Aanstaande donderdag staat er al meteen een bijzondere workshop op het programma, namelijk ‘Stembevrijding’ door Jan Kortie. Zingen omdat je wil zingen en vooral niet om iets te bereiken. Dáárover gaat stembevrijding. Annelyn de Boer geeft aan: “In deze workshop helpt het zingen je te verbinden met anderen en vooral met jezelf”. ‘Niet durven zingen’ valt weg door de humor en sensitiviteit van Jan.

Het HSP-COLLEGE is voor hooggevoelige personen, waarbij ook jongvolwassenen van harte worden uitgenodigd om lid te worden. Ook diegenen die zich herkennen in de hooggevoelige High Sensation Seeker, HSS, zijn van harte welkom. De reden dat Annelyn met een jaarlidmaatschap werkt is om continuïteit in de ontmoetingen te krijgen. Uiteraard kun je ook als introducé de avond bezoeken (max 2 keer).

Opgeven als lid voor Het HSP-COLLEGE kan door te mailen naar info@adbcoach.nl. Op de website www.adbcoach.nl heeft Annelyn de bedragen en spelregels voor deelname staan. Wanneer je als introducé wilt komen kun je je daar gelijk aanmelden bij de desbetreffende activiteit.

De acht Regio FoodValley-gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen en het Netwerk Betonketen ondertekenden vandaag, 10 oktober 2016, het “Convenant Duurzaam Beton”. Met de uitvoering hiervan worden op een relatief eenvoudige manier CO2 en primaire grondstoffen (zand en grind) bespaard. De besparing staat gelijk aan de jaarlijkse energievoorziening voor zo’n 3000 huishoudens.

Waarom is dat nodig?
Beton heeft een behoorlijke impact voor het milieu door de fysieke winning van grondstoffen en door de uitstoot van broeikasgas (CO2) bij de productie van bindmiddelen voor beton. Beton is op dit moment minder dan 2% circulair, terwijl dit binnen de bestaande regelgeving minimaal naar 30% kan worden verhoogd. Met circulaire economie wordt een economisch systeem bedoeld waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

De gemeenten Barneveld en Ede hebben de afgelopen periode overleg gevoerd met enkele bedrijven uit de betonketen. Dit overleg is het Netwerk Betonketen Regio FoodValley gaan heten. Het bestuur van Regio FoodValley besloot al eerder de ondertekening en implementatie van het Convenant Duurzaam Beton voor de hele Regio FoodValley voor te bereiden. Vandaag, op de Dag van de Duurzaamheid, is het convenant door bestuurders van de acht regiogemeenten van de Regio FoodValley ondertekend. Eén van de afspraken is dat de deelnemers zich in de periode 2016 tot en met 2021 actief gaan inzetten voor de implementatie van het convenant.

Wat is het doel van het convenant?
Het doel van het “Convenant Duurzaam Beton” is:
-    het verhogen van het hergebruik van secundaire bouwgrondstoffen;
-    het verlagen van de CO2-uitstoot;
-    het creëren van eenduidigheid en uniformiteit in de bestekken en contracten in Regio FoodValley;
-    het in gang zetten van een proces om te komen tot een regionale circulaire economie op het gebied van beton;

Wat is het effect?
Door het uitvoeren van het “Convenant Duurzaam Beton”:
-    ontwikkelt zich een circulaire regionale economie op het gebied van beton;
-    vermindert de CO2-uitstoot tijdens het productieproces met uiteindelijk 20% in 2021 wat overeenkomt met tenminste 12,5 kiloton (kton) CO2 per jaar;
-    vermindert het gebruik van primaire grondstoffen zoals zand en grind met uiteindelijk 20% van het totale volume (dat gebeurt door hergebruik van bij sloop vrijkomend beton wat in 2021 overeenkomt met tenminste150 kton besparing op de winning of import van zand en grind);
-    wordt het hergebruik van secundaire bouwgrondstoffen in de regio verhoogd naar (uiteindelijk) 100% van het bij sloop vrijkomende beton in 2021;
-    nemen andere opdrachtgevers in de woning- en utiliteitsbouw duurzaam beton vaker op in de bestekeisen van projecten (en is er meer eenduidigheid en uniformiteit in de bestekken en contracten in Regio FoodValley);
-    werken ondernemers en kennisinstellingen samen aan innovaties op het gebied van hergebruik van beton.

 

 

 

Social Media

Sample avatar 

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.

Inloggen.