Overig nieuws

Uit de dorpen en omstreken
 

Wie over enige tijd in het bezit van drugs in Barneveld wordt aangehouden door een boa of een agent, kan een last onder dwangsom opgelegd krijgen. De gemeente Barneveld wil de algemene plaatselijke verordening (apv) namelijk zodanig aanpassen, dat ook het 'voorhanden hebben van drugs' geldt als overtreding.

Dat meldt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders, in antwoord op SGP-vragen die nog voor de zomervakantie waren ingediend. Volgens de nu geldende apv in Barneveld is iemand in overtreding wanneer het 'afleveren, aanbieden of verwerven van drugs' wordt geconstateerd, in de volksmond dealen. ,,Bij de eerstvolgende wijziging van de verordening willen we de gemeenteraad voorstellen dit te verruimen. Hierdoor zal de last onder dwangsom ook ruimer ingezet worden'', aldus het college.

Met dat laatste doelt het college op het middel dat sinds maart dit jaar regiobreed wordt ingezet, nadat politie Oost-Nederland hiertoe een verzoek indiende. Naar het voorbeeld van het middel dat sinds twee jaar bestaat om via een last onder dwangsom personen aan te houden met inbrekerswerktuig bij zich, wordt deze methode nu ook ingezet om drugsgerelateerde overlast aan te pakken. Bij een dwangsom hoeven overtreders nog niet direct een boete te betalen, maar ze krijgen wel een waarschuwing. Bij herhaling kan er alsnog een boete van duizenden euro's opgelegd worden.

Deze aanpak is eerder ontwikkeld door de gemeente Putten. De SGP-fractie wilde weten of dit ook voor Barneveld een optie is, als waarschuwend middel. Volgens het college is deze aanpak inmiddels ook besproken binnen de driehoek (burgemeester, politiechef en officier van justitie) en overgenomen, om verplaatsing van drugsproblematiek te voorkomen. Tot op heden is er overigens in Barneveld nog geen last onder dwangsom opgelegd.

De SGP stelde de vragen over een steviger drugsaanpak in juni al, mede naar aanleiding van signalen over drugsgebruik rondom de Ds. J. Fraanjeschool in Barneveld, waar in die maand ook brand werd gesticht. De fractie haalde ook een passage uit de Barneveldse Veiligheidsmonitor aan, waarin specifiek drugsgebruik of -handel in de Barneveldse wijken Zuid II, De Lors en Oldenbarneveld werd genoemd. Dat de beantwoording nu pas komt, heeft ermee te maken dat deze vragen ,,in de vakantieperiode tussen wal en schip zijn geraakt.''

Syntus Utrecht is per 27 augustus gestart met een proef met de nieuwe spitslijn 298 die rijdt vanaf NS station Veenendaal De Klomp via Renswoude/Scherpenzeel/Woudenberg/Zeist naar De Uithof. De bus ontlast de Utrechtse U-OV stadslijn 12 omdat reizigers direct via deze route naar De Uithof kunnen reizen. Hiermee komt bovendien in de spits een verbinding tussen Woudenberg en Zeist. 

Regio FoodValley, waarin acht gemeenten bestuurlijk én met het bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken, herkent zich in de recent door minister Carola Schouten gepresenteerde Landbouwvisie. Regio FoodValley zet zich graag – als hèt Nederlandse epicentrum van voedselinnovatie – samen met het Rijk in om de een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan gezond en duurzaam voedsel voor iedereen.

 De kernwoorden van de Landbouwvisie van het ministerie van LNV – waardevol en verbonden – passen uitstekend bij de thema’s die voor Regio FoodValley belangrijk zijn: circulair, gezond en in verbinding. De waarde van de landbouw staat buiten kijf; ze vormt de basis van het bedrijfsleven in de regio en alle onderzoek en onderwijs die momenteel volop plaatsvinden. Regio FoodValley kan niet buiten een brede en diverse primaire sector.

Dé wereldleider in kennis over en innovatie op het gebied van AgroFood. In 2050 wonen er ruim 9 miljard mensen op aarde. FoodValley wil als dé wereldleider in kennis over en innovatie op het gebied van AgroFood en gezonde voeding een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan gezond en duurzaam voedsel voor iedereen. Transitie van bestaande systemen is cruciaal. Daarom wil Regio FoodValley een zogeheten Regiodeal sluiten met het ministerie van LNV. De Landbouwvisie die door minister Carola Schouten is gepresenteerd, sluit daar goed op aan.

Samen met het Rijk wil Regio FoodValley de komende periode de transitie naar duurzaam en gezond voedsel versnellen door

  1. in de veehouderij te experimenteren met nieuwe stallen en andere duurzame productietechnieken;
  2. resultaten van innovaties grootschalig beschikbaar te maken voor de boerenbedrijven van de toekomst;
  3. met innovaties mensen te verleiden tot het consumeren van gezonder en duurzamer voedsel;
  4. gezonde voeding een belangrijke plek te geven in curatieve en preventieve gezondheidszorg;
  5. in FoodValley wetenschap, praktijkonderwijs, starters en bestaande bedrijven bij elkaar te brengen om innovaties toe te passen in nieuwe en bestaande producten;
  6. het World Food Centre de internationale etalage te laten zijn voor het Nederlandse voedselbeleid van de toekomst.

 Praktijk Voorzitter Regio FoodValley René Verhulst: “De Landbouwvisie van het ministerie van LNV sluit goed aan bij wat de Regio FoodValley al in praktijk brengt, zoals werken aan een gezonde leefomgeving (waaronder het terugdringen van de fijnstofuitstoot) en een vitale agrarische sector. Waardevolle verbindingen – de kernwoorden van de landbouwvisie – zijn daarvan van groot belang. Ook voor Regio FoodValley geldt: ‘Wat we doen, doen we samen.’”

Regiodeal De Regio FoodValley ziet uit naar een nauwe samenwerking met het Rijk om uitvoering te geven aan de Landbouwvisie met nadrukkelijke aandacht voor een gezonde, vitale en circulaire sector en leefomgeving met duurzaam ontwikkeld voedsel voor een gezonde toekomst. Dit is ook de kern van de regiodeal die FoodValley met het rijk wil sluiten. Hierover wordt later dit jaar beslist.

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.