Overig nieuws

Uit de dorpen en omstreken
 

Het Rijk heeft onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van de veehouderij op de volksgezondheid. Hieruit blijkt dat sommige effecten negatief zijn voor de gezondheid en
andere positief. Het onderzoek toont onder andere aan dat omwonenden van veehouderijen minder last hebben van astma en allergieën. Het laat ook zien dat de kans op een longontsteking of een longfunctieverandering groter is, ook al zijn de effecten minder groot dan wanneer iemand rookt en zijn te vergelijken met de situatie voor mensen die langs een snelweg wonen.

Het onderzoek onderstreept volgens de Stuurgroep Luchtkwaliteit Regio FoodValley –waarin de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel zitting hebben –de noodzaak om maatregelen te treffen: "We bestuderen de komende tijd de rapporten en overleggen met het Rijk, de provincies, de gemeenten, de veehouderijsector, de GGD’s en Wageningen UR om de gevolgen voor onze regio scherp te krijgen. Het is inmiddels geen geheim dat fijnstof een rol speelt, maar er zijn meer veroorzakers van fijnstof dan alleen de (pluim)veehouderij." Het onderzoek heeft inzichten opgeleverd in de relatie tussen veehouderij en volksgezondheid, maar zijn nog niet compleet. Daarom zijn diverse vervolgonderzoeken gestart door het onderzoeksteam waaronder RIVM en Universiteit Wageningen.

Breed overleg
Regio FoodValley presenteerde al eerder cijfers met betrekking tot de aanwezigheid van hoge(re) concentraties fijnstof in dit gebied en de mogelijke consequenties voor de volksgezondheid. Daarom besloten de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel al eerder om met elkaar te werken aan een plan van aanpak.
Een eerste voorstel voor de aanpak van luchtkwaliteit wordt volgende week, maandag 11 juli 2016, besproken met een brede delegatie van belangenorganisaties van veehouders. Het doel van het overleg is onder andere om basisafspraken te maken voor de gezamenlijke aanpak van de verbetering van de luchtkwaliteit. De Stuurgroep Luchtkwaliteit Regio FoodValley komt na de zomer, als de onderzoeken zijn bestudeerd en het overleg met belangenorganisaties heeft plaatsgevonden, met een uitgebreidere reactie en nadere informatie over het plan van aanpak.

In april hebben de samenwerkende partners in de FoodValley regio, voor de uitvoering van de Strategische Agenda, een voorstel ingediend bij de provincies Gelderland en Utrecht. Inmiddels heeft provincie Gelderland ruim 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de regionale ambities.

Het voorstel aan de provincies is besproken tijdens de regiocommissie vergadering van 29 juni 2016. In de regiocommissie zijn alle raden met twee leden vertegenwoordigd. De regiocommissie heeft geconstateerd dat de provincie Utrecht nog niet heeft gereageerd op het verzoek tot ondersteuning van de regio. De regiocommissieleden hebben om die reden via de eigen politieke partijen de Utrechtse Staten collega’s hierover benaderd en hiervoor aandacht gevraagd.
Motie aangenomen

De Statenleden van het CDA, PvdA, CU, SGP en 50 Plus, hebben een motie ingediend met het verzoek aan het College om tot een voorstel te komen voor een geldelijke bijdrage aan de FoodValley regio. De motie is in Provinciale Staten op 4 juli jl. aangenomen.

De indieners hebben deze motie ingediend omdat drie van de acht regiogemeenten in provincie Utrecht liggen. 30% van de totale inwoners van Regio FoodValley woont in de provincie Utrecht. De FoodValley regio is van economisch belang voor provincie Utrecht. De regio heeft een sterke agrofoodsector die mede bijdraagt aan de topregio Utrecht. De projecten die de FoodValley regio uitvoert dragen bij aan de economische ontwikkeling van Veenendaal, Rhenen en Renswoude, het oosten van provincie Utrecht.

Bron: Foodvalley

De Boa (buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente) zal in de maand juli in uniform, maar ook in burgerkleding, extra gaan controleren op alle overtredingen die te maken hebben met honden. Elke hondenbezitter in Rhenen weet (of zou moeten weten) dat er regels zijn verbonden aan het houden van honden. Zo mag de hond niet los lopen (m.u.v. de losloopgebieden) en moet de hondenpoep worden opgeruimd (ook in de losloopgebieden).

De zomervakantie komt er aan. Vooral kinderen zullen dus veelvuldig buiten spelen en gebruik willen maken van parkjes, voetbalveldjes enz. Daarom roept de gemeente op om er samen voor zorgen dat ze tijdens het buiten spelen zo min mogelijk last hebben van hondenpoep.

Poepzakjes kunt u vinden in de speciale paaltjes die o.a. bij de losloopgebieden staan maar zijn ook gratis te verkrijgen bij de gemeentewerf op Remmerden of bij de Boa.
Krijgt u een bekeuring, dan wordt er om uw identiteitsbewijs gevraagd. Heeft u geen identiteitsbewijs bij zich, bedraagt de boete hiervoor € 90,00.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de Boa van de gemeente Rhenen, Alex Dialo
Telefoon: 0317-681681 Mobiel: 06 11393066 Mail: alex.dialo@rhenen.nl

 

 

Social Media

Sample avatar 

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.

Inloggen.