Overig nieuws

Uit de dorpen en omstreken
 

Met de start van de zomervakantie in een groot deel van ons land, bezoeken komende maanden weer tienduizenden vakantiegangers de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Dankzij nieuwe initiatieven vanuit de sector worden bezoekers deze zomer extra gastvrij ontvangen en kunnen ze de regio als nooit te voren ontdekken. Sinds vorig jaar werkt het nieuwe Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei samen met een snel groeiend netwerk van ruim 250 bedrijven, musea, evenementen en andere belanghebbenden aan de collectieve marketing en promotie van de regio.

Nieuwe informatiemiddelen en kidsprogramma
Door deze brede samenwerking zijn afgelopen maanden tal van nieuwe initiatieven van de grond gekomen. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe website opdeheuvelrug.nl, nieuwe folders met regionale evenementen en hotspots, en meertalige informatieboekjes van zeven gemeentes in de regio. Nieuw is ook het Heuvelrug Doe en Ontdekboek; een programma met leuke kidsactiviteiten dat gasten van aangesloten verblijfslocaties krijgen aangeboden en dat ook verkrijgbaar is bij diverse boekhandels. Het kidsprogramma wordt ondersteund met een online programma via kids.opdeheuvelrug.nl.

VVV bij 30 campings en vakantieparken
Vanaf dit seizoen is informatie niet alleen verkrijgbaar via de vertrouwde VVV Agentschappen in de regio, maar ook aan via VVV Informatiepunten bij ruim 30 campings en vakantieparken op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei.

Het Rijk heeft onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van de veehouderij op de volksgezondheid. Hieruit blijkt dat sommige effecten negatief zijn voor de gezondheid en
andere positief. Het onderzoek toont onder andere aan dat omwonenden van veehouderijen minder last hebben van astma en allergieën. Het laat ook zien dat de kans op een longontsteking of een longfunctieverandering groter is, ook al zijn de effecten minder groot dan wanneer iemand rookt en zijn te vergelijken met de situatie voor mensen die langs een snelweg wonen.

Het onderzoek onderstreept volgens de Stuurgroep Luchtkwaliteit Regio FoodValley –waarin de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel zitting hebben –de noodzaak om maatregelen te treffen: "We bestuderen de komende tijd de rapporten en overleggen met het Rijk, de provincies, de gemeenten, de veehouderijsector, de GGD’s en Wageningen UR om de gevolgen voor onze regio scherp te krijgen. Het is inmiddels geen geheim dat fijnstof een rol speelt, maar er zijn meer veroorzakers van fijnstof dan alleen de (pluim)veehouderij." Het onderzoek heeft inzichten opgeleverd in de relatie tussen veehouderij en volksgezondheid, maar zijn nog niet compleet. Daarom zijn diverse vervolgonderzoeken gestart door het onderzoeksteam waaronder RIVM en Universiteit Wageningen.

Breed overleg
Regio FoodValley presenteerde al eerder cijfers met betrekking tot de aanwezigheid van hoge(re) concentraties fijnstof in dit gebied en de mogelijke consequenties voor de volksgezondheid. Daarom besloten de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel al eerder om met elkaar te werken aan een plan van aanpak.
Een eerste voorstel voor de aanpak van luchtkwaliteit wordt volgende week, maandag 11 juli 2016, besproken met een brede delegatie van belangenorganisaties van veehouders. Het doel van het overleg is onder andere om basisafspraken te maken voor de gezamenlijke aanpak van de verbetering van de luchtkwaliteit. De Stuurgroep Luchtkwaliteit Regio FoodValley komt na de zomer, als de onderzoeken zijn bestudeerd en het overleg met belangenorganisaties heeft plaatsgevonden, met een uitgebreidere reactie en nadere informatie over het plan van aanpak.

In april hebben de samenwerkende partners in de FoodValley regio, voor de uitvoering van de Strategische Agenda, een voorstel ingediend bij de provincies Gelderland en Utrecht. Inmiddels heeft provincie Gelderland ruim 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de regionale ambities.

Het voorstel aan de provincies is besproken tijdens de regiocommissie vergadering van 29 juni 2016. In de regiocommissie zijn alle raden met twee leden vertegenwoordigd. De regiocommissie heeft geconstateerd dat de provincie Utrecht nog niet heeft gereageerd op het verzoek tot ondersteuning van de regio. De regiocommissieleden hebben om die reden via de eigen politieke partijen de Utrechtse Staten collega’s hierover benaderd en hiervoor aandacht gevraagd.
Motie aangenomen

De Statenleden van het CDA, PvdA, CU, SGP en 50 Plus, hebben een motie ingediend met het verzoek aan het College om tot een voorstel te komen voor een geldelijke bijdrage aan de FoodValley regio. De motie is in Provinciale Staten op 4 juli jl. aangenomen.

De indieners hebben deze motie ingediend omdat drie van de acht regiogemeenten in provincie Utrecht liggen. 30% van de totale inwoners van Regio FoodValley woont in de provincie Utrecht. De FoodValley regio is van economisch belang voor provincie Utrecht. De regio heeft een sterke agrofoodsector die mede bijdraagt aan de topregio Utrecht. De projecten die de FoodValley regio uitvoert dragen bij aan de economische ontwikkeling van Veenendaal, Rhenen en Renswoude, het oosten van provincie Utrecht.

Bron: Foodvalley

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.