Overig nieuws

Uit de dorpen en omstreken
 

Gemeenten Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Renswoude willen samen met de veehouderijsector aan de slag om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vanuit de gedeelde doelstelling om een emissiearme en duurzame veehouderijsector in deze regio te bereiken, worden concrete plannen gemaakt. Het is de ambitie dat het plan van aanpak luchtkwaliteit hiervoor dit najaar gereed is.

Naast emissie uit de veehouderij zijn industrie en mobiliteit ook relevante bronnen met invloed op de luchtkwaliteit. Voor alle bronnen wordt op emissiereductie gestuurd. Het plan van aanpak is gericht op de veehouderijen en focust zich op:
1. Ontwikkelen en inzetten van duurzame toepassingen en emissiearme technieken die haalbaar en betaalbaar zijn.
2. Kansrijke innovaties stimuleren door deze via vergunningtrajecten mogelijk te maken.

Om dat te realiseren is in het bestuurlijk overleg op 11 juli afgesproken dat de gemeenten kennis en ervaring gaan uitwisselen met de betrokken partijen: LTO Gelderse Vallei, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) Stroe-Wekerom, AJK Ederveen en Plattelands Jongeren Gemeenschap Utrecht (PJGU) Woudenberg. Daarnaast worden partijen zoals de GGD en de Wageningen UR betrokken.

Regio FoodValley presenteerde al eerder cijfers over de aanwezigheid van hoge(re) concentraties fijnstof in dit gebied en de mogelijke consequenties voor de volksgezondheid. Samen met de verschillende partners wordt onderzocht of de bevindingen uit het vorige week door het rijk gepresenteerde onderzoek Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO) relevant zijn voor de aanpak luchtkwaliteit in regio FoodValley.

Balans
De veehouderijsector hoort bij de regio FoodValley en mogelijkheden voor ontwikkeling van deze veehouderijsector in de regio is voor de gesprekspartners een belangrijk uitgangspunt. Alle partijen willen én de gezondheid van onze inwoners beschermen én een goed economisch perspectief voor een duurzame veehouderij. Dat vraag om zorgvuldige en integrale afweging van belangen binnen het complexe thema luchtkwaliteit.

Een Kamermeerderheid wil dat minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu nader onderzoek doet naar de aanpak van de aansluiting A1-A30 bij Barneveld én over deze aanpak én de mogelijkheden om op kortere termijn maatregelen te nemen in gesprek gaat met de gemeente Barneveld, Regio FoodValley en de provincie Gelderland. Dat staat in een motie die gisteren, donderdag 7 juli 2016, werd aangenomen.

Lobby
De afgelopen periode hebben de gemeente Barneveld, Regio FoodValley, Regio Amersfoort, Oost Nederland, provincie Gelderland, Transport en Logistiek Nederland, Verladersorganisatie EVO en de Federatie van Ondernemersverenigingen Vallei een lobby gevoerd om de aanpak van de aansluiting A1-A30 op de Haagse agenda te krijgen. Dat is, met de aangenomen motie, gelukt. ,,We zijn blij dat een meerderheid van de Tweede Kamer mét ons van mening is dat de aansluiting A1-A30 moet worden aangepakt en dat alles in het werk moet worden gesteld om, samen met gemeente, regio en provincie, in kaart te brengen wát er moet gebeuren en op welke manier dat - eventueel met voorfinanciering door gemeente, regio en provincie – zo snel mogelijk kan”, aldus de wethouders Van Daalen (Verkeer) en Van den Hengel (Economische Zaken).

Noodzaak
De aansluiting A1-A30 is nooit als knooppunt van twee snelwegen ontworpen. De ligging van de aansluiting, de aanwezigheid van verkeerslichten en gebrekkige op- en afritten maken de aansluiting tot een dagelijkse bottleneck op een van de belangrijkste verkeersaders van Midden Nederland. Omdat over twee jaar het Knooppunt Hoevelaken wordt gerenoveerd én omdat de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn niet wordt verbreed, vrezen gemeente, regio en provincie een dreigend verkeersinfarct. Door nu maatregelen te treffen, is de aansluiting straks berekend op een betere doorstroming van het groeiende verkeer. Dat draagt bij aan een robuust wegennet in Midden-Nederland en de bereikbaarheid van de dynamische Regio FoodValley in het algemeen en de gemeente Barneveld in het bijzonder.

 

Kamermeerderheid wil nader onderzoek naar aanpak aansluiting A1-A30

Minister moet in overleg met gemeente, regio en provincie over maatregelen

Een Kamermeerderheid wil dat minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu nader onderzoek doet naar de aanpak van de aansluiting A1-A30 bij Barneveld én over deze aanpak én de mogelijkheden om op kortere termijn maatregelen te nemen in gesprek gaat met de gemeente Barneveld, Regio FoodValley en de provincie Gelderland. Dat staat in een motie die gisteren, donderdag 7 juli 2016, werd aangenomen.

Lobby

De afgelopen periode hebben de gemeente Barneveld, Regio FoodValley, Regio Amersfoort, Oost Nederland, provincie Gelderland, Transport en Logistiek Nederland, Verladersorganisatie EVO en de Federatie van Ondernemersverenigingen Vallei een lobby gevoerd om de aanpak van de aansluiting A1-A30 op de Haagse agenda te krijgen. Dat is, met de aangenomen motie, gelukt. ,,We zijn blij dat een meerderheid van de Tweede Kamer mét ons van mening is dat de aansluiting A1-A30 moet worden aangepakt en dat alles in het werk moet worden gesteld om, samen met gemeente, regio en provincie, in kaart te brengen wát er moet gebeuren en op welke manier dat - eventueel met voorfinanciering door gemeente, regio en provincie – zo snel mogelijk kan”, aldus de wethouders Van Daalen (Verkeer) en Van den Hengel (Economische Zaken).

Noodzaak

De aansluiting A1-A30 is nooit als knooppunt van twee snelwegen ontworpen. De ligging van de aansluiting, de aanwezigheid van verkeerslichten en gebrekkige op- en afritten maken de aansluiting tot een dagelijkse bottleneck op een van de belangrijkste verkeersaders van Midden Nederland. Omdat over twee jaar het Knooppunt Hoevelaken wordt gerenoveerd én omdat de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn niet wordt verbreed, vrezen gemeente, regio en provincie een dreigend verkeersinfarct. Door nu maatregelen te treffen, is de aansluiting straks berekend op een betere doorstroming van het groeiende verkeer. Dat draagt bij aan een robuust wegennet in Midden-Nederland en de bereikbaarheid van de dynamische Regio FoodValley in het algemeen en de gemeente Barneveld in het bijzonder.

Met de start van de zomervakantie in een groot deel van ons land, bezoeken komende maanden weer tienduizenden vakantiegangers de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Dankzij nieuwe initiatieven vanuit de sector worden bezoekers deze zomer extra gastvrij ontvangen en kunnen ze de regio als nooit te voren ontdekken. Sinds vorig jaar werkt het nieuwe Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei samen met een snel groeiend netwerk van ruim 250 bedrijven, musea, evenementen en andere belanghebbenden aan de collectieve marketing en promotie van de regio.

Nieuwe informatiemiddelen en kidsprogramma
Door deze brede samenwerking zijn afgelopen maanden tal van nieuwe initiatieven van de grond gekomen. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe website opdeheuvelrug.nl, nieuwe folders met regionale evenementen en hotspots, en meertalige informatieboekjes van zeven gemeentes in de regio. Nieuw is ook het Heuvelrug Doe en Ontdekboek; een programma met leuke kidsactiviteiten dat gasten van aangesloten verblijfslocaties krijgen aangeboden en dat ook verkrijgbaar is bij diverse boekhandels. Het kidsprogramma wordt ondersteund met een online programma via kids.opdeheuvelrug.nl.

VVV bij 30 campings en vakantieparken
Vanaf dit seizoen is informatie niet alleen verkrijgbaar via de vertrouwde VVV Agentschappen in de regio, maar ook aan via VVV Informatiepunten bij ruim 30 campings en vakantieparken op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei.

 

 

Social Media

Sample avatar 

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.

Inloggen.