Overig nieuws

Uit de dorpen en omstreken
 

De afgelopen maanden hebben de besturen van RTVV en Midland FM (SLOMN) overlegd met de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal over het voortbestaan van de lokale omroep. Deze gezamenlijke inzet moet op korte termijn komen tot een nieuwe streekomroep met een nieuw bestuur en duidelijke ambities.

In nauw overleg met de betrokken gemeenten is een meerjarenbeleidsplan geschreven. Een belangrijk punt hierin is dat inmiddels het college van B&W van de gemeente Veenendaal op 17 januari besloten heeft dat dit onderwerp in februari in de raadsvergadering besproken zal worden.

De nieuwe streekomroep zal sterk gaan investeren in kwalitatieve verbetering van de programmering en, meer dan nu, gebruik gaan maken van sociale media en live-uitzendingen. Voor uitbreidingen naar televisie wordt een samenwerking gezocht met de gemeente Ede

Vanwege de vogelgriep heeft Waterschap Vallei en Veluwe zijn slootcontroles in het buitengebied aangepast. Door de vogelgriep is de herschouw – een tweede inspectieronde – uitsluitend vanaf de openbare weg uitgevoerd. Uit voorzorg meden de controleurs van het waterschap de erven en gronden van de agrariërs.

Voor goed waterbeheer is het van groot belang dat alle sloten in het buitengebied – hoe klein ook – goed onderhouden zijn. Mensen willen graag droge voeten houden en geen plassen water op het land. Waterschap Vallei en Veluwe onderhoudt zelf de grotere watergangen. Daarnaast controleert het waterschap tijdens de zogeheten najaarsschouw of het onderhoud van kleinere sloten goed is uitgevoerd door de aanliggende eigenaren.

Aanschrijving
Bijna 90 procent van de ruim 11.000 onderhoudsplichtigen in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe had zijn werk gelukkig al goed gedaan, zo bleek begin november na de eerste inspectieronde. Ruim 1100 perceeleigenaren ontvingen echter een aanschrijving waarna eind november een tweede inspectieronde plaatsvond.

Vertrouwen
Vanwege mogelijk besmettingsgevaar door de vogelgriep voerde het waterschap de tweede inspectieronde uitsluitend uit vanaf de openbare weg. Gevolg hiervan is dat niet alle sloten goed gecontroleerd konden worden. Om die reden wil het waterschap nu ook geen boetes opleggen. Tegelijk roept het waterschap iedereen nadrukkelijk op om te voldoen aan de onderhoudsplicht.     
Het waterschap stuurt nu een brief naar 129 onderhoudsplichtigen van wie niet alle sloten gecontroleerd konden worden. De controleurs vertrouwen erop dat ook zij hebben voldaan aan hun onderhoudsplicht of hier op korte termijn aan zullen voldoen.

Zo’n 75 gemeenteraadsleden en bestuurders uit de acht Regio FoodValley gemeenten kwamen vrijdag 28 oktober samen in Rhenen. Tijdens hun jaarlijkse Regiotour waren ze op pad om meer te weten te komen over ‘Food & Industrie’. Nadat de raadsleden in Ouwehands dierenpark welkom werden geheten, nam de bedrijvenkring Rhenen de raadsleden mee op pad naar de bedrijven Pull, Meester Affineurs en De Werk-bij.

www.regiofoodvalley.nl

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.