Overig nieuws

Uit de dorpen en omstreken
 

Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk reikte op woensdag 27 april 2016 aan twaalf inwoners van de gemeente Barneveld in het kader van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding uit. Daarnaast kregen twee jongeren de Jan van Schaffelaarpenning uitgereikt. De uitreiking vond vanmorgen plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Barneveld.

1. Thom van den Belt (Barneveld, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
Vanwege zijn activiteiten ten behoeve van de Inwendige Zendingsbond (IZB), de Nederlands-Gereformeerde Kerk, Hervormde Bethelkerk in Ede, Protestantse Kerk in Nederland te Barneveld, Welstede (Raad van Toezicht), Sensor, Stichting Federatie van Protestants-Christelijke Instellingen voor Thuiszorg en Maatschappelijke Dienstverlening, Vrijwilligerscentrale Barneveld, Stichting Welzijn Barneveld, Oranjestichting Barneveld, Project Obesitas, Werkgroep Zorg, ARTA Ede, het Schaffelaarpodium, Stichting TTAF, de Boekenbomen en Impact Netwerk.

2. Hans Boland (Barneveld, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Vanwege zijn activiteiten voor Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN Barneveld-Lunteren, Staatsbosbeheer, Protestantse Gemeente Barneveld, Diaconaal Netwerk Barneveld en Biologisch Centrum Barneveld.

3. Letta de Heer-Speksnijder (Barneveld, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Vanwege haar activiteiten voor de zendingsvereniging, Zorgcentrum Slothoven, Zorgcentrum Elim, de bibliotheek christelijke gemeenschap Stolwijk en vakantieweken voor mensen met een verstandelijke beperking.

4. Teunis de Heer (Barneveld, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Vanwege zijn activiteiten voor Stichting Kom Over en Help, Zorgcentrum Elim, zendingswinkel van het deputaatschap Zending Gereformeerde Gemeenten en de bibliotheek christelijke gemeente.

5. Taeke Seinstra (Barneveld, Lid in de Oranje van Oranje-Nassau)
Vanwege zijn activiteiten voor en betrokkenheid bij evenementencommissie LTC Barneveld, commissie recreatietennis LTC Barneveld, bestuurslid LTC Barneveld, Stichting Tennishal Barneveld).

6. Henk Bouw (Kootwijkerbroek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Vanwege zijn activiteiten voor het Bestuur Flying Bikes, Bestuur Regiowedstrijden, Nederlandse Fietscross Federatie (NFF) en het Indoor Nederlands Kampioenschap BMX te Barneveld.

7. Teuna Oostenbrink-de Bruin (Voorthuizen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Vanwege diverse activiteiten voor de Gereformeerde Kerk ’s Gravenzande (onder andere de vrouwenvereniging en het scribaat), de Wereldwinkel, de Gereformeerde Kerk Voorthuizen, de Protestants-Christelijke Ouderenbond, de Dr. W. van den Berghschool en de Prins Willem Alexanderschool.

8. Gerard van Leeuwen (Voorthuizen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Vanwege zijn activiteiten voor de oudercommissie, Gereformeerde Kerk Voorthuizen ((wereld)diaken, renovatie kerkzaal, kerkrentmeester en toezicht op het onderhoud), Commissie Boeldag.

9. Jaap van Middendorp (Garderen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Vanwege zijn activiteiten voor LR De Garderruiters/PC De Garderreentjes. De heer Van Middendorp kon helaas niet bij de plechtigheid aanwezig zijn; hij krijgt de versierselen op een later moment uitgereikt.

10. Otto van Middendorp (Voorthuizen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Vanwege zijn activiteiten voor de Hervormde Gemeente Voorthuizen (ouderling, ouderling-kerkrentmeester, Actie Kerkbalans en verjaardagsfonds), VVOP, Floralia (vrijwilliger wagen bouwen).

11. Renske van Beek-Miedema (Terschuur, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Vanwege haar activiteiten voor Sportvereniging D.O.B. Terschuur, Gereformeerde Kerk te Zwartebroek, viering 10-jarig bestaan Stichting Terbroek, Christelijk Gemengd Koor Ex Animo.

12. Henk Zegers (Voorthuizen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Vanwege zijn activiteiten voor de Gereformeerde Kerk Voorthuizen (wijkouderling, financiële commissie, commissie orgelbouw, tellen opbrengst collectes), lid schoolbestuur, Stichting Boeldag, leider/coach voetbalteam, lid kascontrolecommissie, Diaconaal Netwerk Barneveld.

Jan van Schaffelaarpenning
Burgemeester Van Dijk reikte ook de Jan van Schaffelaarpenning (een onderscheiding voor jongeren van 12 tot en met 25 jaar die zich op een uitzonderlijke manier hebben ingezet voor de samenleving) uit aan:

Gerco van Vliet (13 jaar, uit Barneveld, vanwege het doen van klusjes voor bewoners van verpleeghuis Norschoten, het brengen van mensen naar de kerkdienst in Norschoten en het helpen van de organist bij de zondagse dienst in de kerk van de Gereformeerde Gemeente Barneveld).

Rick Vaarkamp (21 jaar, uit Garderen, vanwege zijn activiteiten voor het bestuur van de Oranjevereniging Garderen, de vakantiebijbelweek, het maken van websites voor verschillende verenigingen en zijn activiteiten voor de Hervormde en Gereformeerde Kerk Garderen).


 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.